Ny revisoruddannelse forventes klar i 2013

NyhedFSR – danske revisorer er positivt indstillet over for Revisorkommissions anbefalinger til den ny revisoruddannelse. Uddannelsen bliver efter al sandsynlighed implementeret sommeren 2013. Der er dog stadig nogle uafklarede punkter, som Revisorkommissionen skal se på.

Uddannelse
FSR – danske revisorer er positivt indstillet over for Revisorkommissions anbefalinger til den ny revisoruddannelse. Uddannelsen bliver efter al sandsynlighed implementeret sommeren 2013. Der er dog stadig nogle uafklarede punkter, som Revisorkommissionen skal se på.

Helt overordnet er FSR – danske revisorer positivt indstillet overfor revisorkommissionens anbefalinger til den nye revisoruddannelse. Det er den entydige udlægning af det høringssvar, foreningen har sendt, som tilbagemelding på kommissionens rapport med anbefalinger til fremtidens revisoruddannelse.

”Det tager typisk 10 år at blive statsautoriseret revisor, og i dag er det kun godt halvdelen af kandidaterne, der består eksamen. Det er ikke godt nok inden for et fag, hvor fremtidstendensen kun peger i én retning - nemlig mangel på revisorer. Derfor er vi overordentligt tilfredse med, at det har været Revisorkommissionens fokuspunkt at få flere igennem nøglehullet, men uden at slække på det faglige niveau,” siger Charlotte Jepsen administrerende direktør for FSR – danske revisorer. 
 
Manglende overgangsordninger er problematiske
Revisorkommissionen har oplyst, at de forventer, at en ny revisoruddannelse implementeres i sommeren 2013. Inden man kommer så langt, er der dog stadig nogle uafklarede områder.

Kommissionen har eksempelvis endnu ikke besluttet, hvordan overgangsordningerne for de studerende, som i dag er i gang med en af de to revisoruddannelser, skal se ud.
Det er heller ikke besluttet, hvilke muligheder allerede uddannede registrerede revisorer får for, at lægge den ny revisoruddannelse oven i deres nuværende uddannelse.

”Kommissionens overvejelser om overgangsordningerne er et væsentligt spørgsmål, som har stor fokus fra mange af vores medlemmer samt en lang række af kandidater, der står og skal planlægge deres uddannelse og eksamensforløb. Det er centralt med en hurtig afklaring, hvis vi skal undgå, at en lang række studerende og registrerede revisorer, som vil være statsautoriserede, sætter deres uddannelse på stand by, fordi de venter på kommissionens udmelding omkring overgangsordninger. Vi er derfor glade for, at kommissionen har varslet en hurtig løsning,” siger Charlotte Jepsen.

Titlen bør være statsautoriseret revisor
Et andet uafklaret område er, hvilken titel den nye uddannelse skal give.
Kommissionen har, helt i tråd med FSR – danske revisorers forslag, slået fast, at niveauet på uddannelsen skal svare til den nuværende uddannelse til statsautoriseret revisor. På den baggrund anbefaler FSR – danske revisorer, at titlen også fremadrettet bliver statsautoriseret revisor.

Selv om Revisorkommissionen endnu ikke givet en anbefaling til titlen, har kommissionen foretaget en interessentanalyse. Den viser, at ni ud af 10 mener, at titlen har stor betydning, og at titlen statsautoriseret er meget anerkendt og giver en form for kvalitetsstempel.

”Vi synes egentlig, at kommissionens egen analyse giver det naturlige svar på titel-spørgsmålet. Revisorkommissionen bør lytte til interessenternes holdning, følge branchens anbefaling og give fremtidens revisorer titlen statsautoriseret revisor,” siger Charlotte Jepsen.

Læs mere

Kort fortalt
FSR – danske revisorers høringssvar til revisorkommissionens anbefalinger:
 
De positive punkter:
- Revisoruddannelsen skal være en samlet uddannelse, hvor der uddannes én type godkendt revisor
- Revisoruddannelsen skal fortsat ligge på et højt fagligt niveau
- Revisoruddannelsen skal bestå af en unik kombination af teori og praksis og det praktiske element fra den nuværende uddannelse fastholdes
- Revisoreksamen skal fortsat bestå af en skriftlig del og en mundtlig del. Den skriftlige del af revisoreksamen opdeles i tre moduler med én eksamen som afslutning på hvert modul – modsat i dag, hvor kandidaterne testes i hele uddannelsens indhold ved én stor afsluttende eksamen.

Endnu uafklarede spørgsmål:
- Overgangsordninger
- Titel