Svært for revisorerne at indlevere selskabsselvangivelsen rettidigt til SKAT

NyhedProblemer med SKATs Tast Selv-løsning betyder, at mange selskaber risikerer at få et skattekontroltillæg, da revisor ikke har mulighed for at indlevere selskabsselvangivelsen rettidigt.

Skat
Problemer med SKATs Tast Selv-løsning betyder, at mange selskaber risikerer at få et skattekontroltillæg, da revisor ikke har mulighed for at indlevere selskabsselvangivelsen rettidigt.

For tiden har mange revisorer lange arbejdsdage med henblik på at få indleveret deres kunders selskabsselvangivelser rettidigt til SKAT og dermed undgå et skattekontrollovstillæg. Men problemer med SKATs Tast Selv-løsning betyder, at revisorerne løber på grund, når de færdige selskabsselvangivelser skal indsendes.

”Mange af FSR – danske revisorers medlemmer oplever lange ventetider i forbindelse med indberetningen, og i nogle tilfælde oplever man at blive hægtet af systemet, så man må starte forfra med indberetningen. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, da der bliver brugt uforholdsmæssig megen tid på at indberette selskabsselvangivelsen - selvom man bruger de digitale løsninger, som SKAT selv opfordrer rådgiverne til at bruge,” siger formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, John Bygholm.

Ingen udsættelse af fristen
FSR – danske revisorer har forgæves forsøgt at få SKAT i tale med henblik på en udsættelse af fristen for de selskabsselvangivelser, der senest skal være SKAT i hænde den 3. juli 2011.

SKAT oplyser, at det er naturligt, at systemet lige nu er belastet af de mange indberetninger, og at der derfor må påregnes længere ventetid end normalt, når selskabsselvangivelsen forsøges indberettet. SKAT opfordrer i samme moment til, at man foretager sine indberetninger på andre tidspunkter af dagen end inden for normal arbejdstid.

”Dette er naturligvis utilfredsstillende, navnlig fordi mange revisorer i forvejen forsøger, at indberette uden for normal arbejdstid. Netop for at undgå, at deres kunder pålægges et kontrollovstillæg som følge af for sent indsendt selvangivelse. Situationen er ikke acceptabel, og FSR – danske revisorer havde håbet, at man fra SKATs side havde udvist samme imødekommenhed som vedrørende selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende, hvor SKAT udsatte fristen for indsendelse fra den 3. juli 2011 til den 10. juli 2011,” siger John Bygholm.