FSR advarer mod at forcere digital indberetning af årsrapporter

NyhedFSR er positiv overfor brugen af digitale regnskaber og at det offentlige bruger mulighederne i den nye teknologi. FSR ser dog en risiko for, at der med den stramme frist kan opstå problemer med at gennemføre regnskabsindberetningerne - til gene for virksomheder, revisorer og andre brugere af systemet.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen lægger med et nyt lovforslag op til at op til at mindre virksomheder i regnskabsklasse B fra skal indberette årsregnskabet digitalt. Dette vil gælde for regnskaber, der afsluttes 31.12.2011 eller senere – dvs. for dette års regnskaber.

FSR er positiv overfor brugen af digitale regnskaber og at det offentlige bruger mulighederne i den nye teknologi. FSR ser dog en risiko for, at  der med den stramme frist kan opstå problemer med at gennemføre regnskabsindberetningerne - til gene for virksomheder, revisorer og andre brugere af systemet. 

”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har gjort et stort forarbejde for komme hurtigt i gang med digitaliseringen. Men fristen er stram. Det stiller store krav til hurtig information og vejledninger fra myndighederne, så virksomhedernes regnskaber kan komme sikkert i hus. Det er ikke umuligt at nå – men man skal ikke være blind for de risici, der er” , siger direktør i FSR Jannik Bay.

FSR’s bekymring skal blandt andet ses i lyset af, at hverken de tekniske løsninger hos virksomhederne eller vejledninger i brugen af de digitale værktøjer er på plads endnu. Dette er særligt relevant for mindre virksomheder med lidt mere komplicerede regnskaber. Det juridiske ansvar i forbindelse med digital indberetning er heller ikke endelig præciseret. Disse udeståender betyder, at revisor ikke kan fastlægge deres procedurer for godkendelse og indberetning af regnskabet og tilrettelægge intern træning af medarbejdere.

På den baggrund foreslår FSR – for at mindske risici ved implementeringen - at fristen skydes til rammerne er på plads. Dermed undgår man en situation, hvor regnskabsaflæggerne, softwareleverandører og revisorer bliver belastet med en uforholdsmæssig stor omstillingsbyrde. 

”Vi ved, at der generelt er en betydelig risiko forbundet med implementeringen af store offentlige it-systemer. Derfor er det vigtigt, at vi får alt på plads og gennemtestet inden brugerne bliver kastet ud i at bruge systemet. FSR vil gerne være med til at sikre, at der er fremdrift i digitaliseringen i det offentlige – men vi vil også gerne sikre, at der ikke opstår unødige problemer på grund af hastværk. Hvis man fx skyder balancedatoen en måned, vil man undgå et ”big bang”, hvor 100.000 regnskaber skal indsendes på en gang”, siger Jannik Bay.

FSR har løbende haft dialog med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og udsendt information, afholdt kurser og oplæg om XBRL og digitale regnskaber. FSR vil afholde flere tilsvarende faglige kurser og arrangementer om XBRL i den kommende tid.