Dialogmøde vedrørende cand.merc.aud.-uddannelsen på CBS

MedlemsnyhedCBS inviterer i samarbejde med FSR - danske revisorer medlemsfirmaerne til dialogmøde om cand.merc.aud.-uddannelsen på CBS onsdag den 27. juni kl. 9.00.

FSR - danske revisorer
På mødet vil CMA studiet orientere om ændringer på uddannelsen i den nærmeste fremtid og debattere, hvilke konsekvenser dette får for revisionsfirmaerne. Vi vil også få lejlighed til at se auditorier og andre faciliteter på CBS.

Professor og studieleder på CMA Kim Klarskov Jeppesen deltager på vegne af CBS.

Mødet er målrettet revisionsfirmaerne og er ikke åbent for studerende.

Punkter til debat er bl.a.:
  1. Rekordstort optag på CMA i 2012: Debat om konsekvenserne
  2. Adgangsbegrænsning fra 2013
  3. Forslag om afskaffelse af HD-suppleringsfaget (adgangsfaget for HD-R dimittender)
  4. Status på hovedfagene: Revision, Ekstern rapportering, Skatteret og Erhvervsret.
  5. Nye valgfag på CMA.
  6. Studenteraktivitet i undervisningen: Hvad kan der gøres?
  7. Øvrige spørgsmål vedrørende uddannelsen
Sted:
CBS, FUHU Faculty Club, Solbjerg Plads 3, Opgang A, 3. sal.

Tid:
Onsdag den 27. juni, kl. 9.00 -11.00

Tilmelding:
Af hensyn til forplejningen (morgenbrød og kaffe) bedes du tilmelde dig senest torsdag den 21. juni, kl. 12.00.

Tilmelding sker til Pernille Wraae Sørensen på mail: pws@fsr.dk.