Fokus på finansiering da revisorerne besøgte Christiansborg

MedlemsnyhedEn Erhvervs- og vækstminister fra SF flankeret af en erhvervsordfører fra Venstre. Det var hovedmenuen, da en række medlemmer af FSR – danske revisorer besøgte Christiansborg.

Finansiering, eller rettere mangel på finansiering til virksomhederne, er en af de største barrierer for at få gang i væksten. Det har FSR – danske revisorers medlemmer påpeget i flere surveys. Derfor var måske ikke den store overraskelse, at netop finansiering fyldte en del, da en række af FSR – danske revisorers medlemmer besøgte Christiansborg den 30. november.

Revisorerne var inviteret inden for på Christiansborg af Venstres erhvervsordfører, Kim Andersen. Samtidig havde den ny udnævnte erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen, takket ja til at give en introduktion til hendes første tid som minister og fortælle om de sager, hun har på dagsordenen – blandt andet Tønder Bank.

Hvorfor er en socialist optaget af erhvervslivet?
Hvorfor er en socialist optaget af erhvervslivet, spurgte den ny erhvervs- og vækstminister retorisk, da hun begrundede, hvorfor det netop var den minister-post, hun havde fået som ny SF-formand.

”Det parti jeg er formand for ønsker et velfungerende og sundt erhvervsliv. Det er min grundholdning, at vi har en samfundsopgave i at sikre et velfungerende erhvervsliv. Men vi skal samtidig have en velreguleret finansiel sektor, og det er også min holdning, at virksomheder skal betale den skat, de er forpligtiget til,” forklarede ministeren.

I arbejdet med at skabe et velfungerede erhvervsliv lagde fremhævede ministeren, at hun eksempelvis gerne så på mulighederne for at skabe bedre vilkår for små virksomheder og iværksættere, som vil etablere sig.

Ingen finansiering ingen vækst
Virksomhedernes vilkår var netop et af de emner, som blev debatteret meget i løbet af aften. Her blev den fastfrosne finansieringssituation sat i fokus som et af de problemer, politikerne bør kigge på.
”Ingen finansiering ingen vækst. Derfor bør I se på løsninger, så virksomhederne får finansiering,” var en af opfordringerne fra de fremmødte medlemmer.

Ministeren gav svar på tiltale ved at fortælle om arbejdet med den kreditpakke, som netop er lanceret for at styrke virksomhedernes finansieringsmuligheder.

”Vi arbejder også på et forslag til erhvervsobligationer, hvor virksomhederne kan få tilført kapital fra pensionsinstitutterne. Får vi både erhvervsobligationer og kreditpakken igennem, så er jeg fortrøstningsfuld,” lød det fra ministeren.

Indblik i den politiske verden
Aftenen blev rundet af ved Erhvervsordfører fra Venstre, Kim Andersen, som viste rundt i ”Borgens” historiske korridorer.
Efterfølgende brugte han tiden på at give de fremmødte et indblik i den politiske verden på Christiansborg, og han løftede lidt af sløret for Venstres strategi frem mod næste valg.

 
Læs også:


Kontakt

  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169

Billeder


Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) fortæller om sin første tid som minister. Særligt om Tønder Bank-sagen, der også ser ud til at få konsekvenser for revisorbranchen.

 
Venstres erhvervsordfører Kim Andersen (til højre i billedet) viser rundt på Christiansborg.


Folketingssalen set fra oven. Kim Andersen (bagerst i billedet) udpeger partiernes placering i salen.