Ny revisoruddannelse på vej: Kvalitet og etik i fokus

FSR - danske revisorerUddannelse

Revisorkommissionen har i dag præsenteret sine anbefalinger til fremtidens revisoruddannelse. FSR – danske revisorer er enige i målet om én uddannelse til statsautoriseret revisor på et højt fagligt niveau. Samtidig skal et mere moderne eksaminationsforløb få flere kandidater til at vælge revisorvejen.

Fagligheden på højt niveau
Alle, der fremadrettet vælger karrierevejen som revisor, skal gennemgå en fuld cand.merc.aud.-uddannelse eller en anden tilsvarende akademisk uddannelse, hvor de obligatoriske fag fra cand.merc.aud. indgår. Den ny uddannelse vil i større grad end tidligere fokusere på revisors kernekompetencer, dvs. revision, rådgivning og skat.

"Vi er i FSR – danske revisorer meget positive over for, at Revisorkommissionen lægger op til en revisoruddannelse af høj kvalitet med fokus på kernekompetencerne inden for revision, regnskab og skat. Forventningerne til revisor bliver løbende skærpet – både på revisions- og rådgivningsdelen. Det skal vi kunne matche, og her spiller den ny uddannelse en stor rolle," siger Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR – danske revisorer.

"Moderniseringen af uddannelsen er også et svar på finanskrisen, der har sat spot på behovet for troværdig regnskabsinformation – og revisors rolle. Vi er meget tilfredse med et særskilt modul om etik og uafhængighed, så nye kvalificerede revisorer kan leve op til rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant," siger Charlotte Jepsen.

Alle nyuddannede revisorer vil få titlen ”Statsautoriseret Revisor”, uanset om den praktiske erfaring er opnået under tilsyn af en statsautoriseret eller af en registreret revisor.

Modul-opbygningen: Hækkeløb frem for højdespring
I den gældende eksamensform skal kandidaten op til en to-dages skriftlig eksamen, hvor de mange års viden bliver testet på én gang og alt sættes på ét bræt. Derfor har branchen arbejdet for et nyt eksamensforløb med fagopdelte eksamener, som Revisorkommissionen har taget til sig. Eksamen foreslås opdelt i 3 skriftlige eksamener:

 • Etik og uafhængighed (varighed 2 timer)
 • Revisionspåtegninger og andre erklæringer på regnskaber (varighed 6 timer) 
 • Andre erklæringer, skatteret, selskabsret og erhvervsret (varighed 4 timer)

En mundtlig eksamen til slut tester kandidatens samlede færdigheder, sådan som det allerede kendes i dag.   

"Forslaget om et moderniseret og modulopbygget eksamensforløb vil sikre, at flere kommer hurtigere igennem uddannelsen, end tilfældet er i dag, samtidigt med at vi kan fastholde et højt kvalitetsniveau. Hensigten er selvfølgelig også, at flere vil vælge revisoruddannelsen som en attraktiv karrierevej," siger Charlotte Jepsen.

I øvrigt skal det gældende krav om, at eksamen skal tages senest 8 år efter bestået cand.merc.aud. bortfalde, hvis det står til Revisorkommissionen.

Overgangsordninger sikrer fleksibilitet  
Af hensyn til kandidater, som er i gang med eksamensforløbet, har Revisorkommissionen foreslået overgangsordninger, der skal sikre en hensigtsmæssig indfasning af den nye praktiske uddannelse.

Kommissionen foreslår også, at registrerede revisorer, som ønsker at konvertere deres titel til statsautoriseret revisorer, kan gå op til eksamen og opnå beskikkelse som statsautoriseret revisor. De skal så bestå de to skriftlige moduler om hhv. revisionspåtegninger og andre erklæringer, skatteret m.v. samt bestå den mundtlige afsluttende eksamination.

”Vi er glade for, at Revisorkommissionen åbner muligheden for en overgangsordning, så også nuværende registrerede revisorer får mulighed for at blive statsautoriserede revisorer. Vi har anbefalet, at nuværende registrerede revisorer kan blive statsautoriserede revisorer ved at bestå en af de skriftlige eksaminer og så den mundtlige. Det vil vi naturligvis fremhæve i vores høringssvar,” siger Charlotte Jepsen.

Uddannelsen vil gælde fra 2014
Anbefalingerne fra Revisorkommissionen forventes at blive til et endeligt lovforslag i løbet af august. Forslaget forventes efter alt at dømme at blive fremsat i januar 2013 og vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie i juni 2013. Det nye eksamensforløb gennemføres for første gang fra sommeren 2014.   

”Vi havde gerne set, at den ny ordning allerede blev indfaset i 2013, men det kan praktisk ikke lade sig gøre. Af hensyn til enhver tvivl, og til de som allerede er i gang med forløbet, ville det have været en fordel, hvis vi fik modellen indfaset hurtigere, som vi har anbefalet fra foreningen side,” siger Charlotte Jepsen.

Læs mere:

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169