Revisorerne tror ikke på stor effekt af investeringsvindue

NyhedEt ”investeringsvindue” skal fremrykke investeringer for 15-20 milliarder kroner. Men mangel på adgang til finansiering får revisorerne til at tvivle på, at virksomhederne vil fremrykke investeringer. Det viser en survey fra FSR – danske revisorer.

SMVSkatFSR - danske revisorer

For at få dansk økonomi hurtigere gennem krisen skal der mere gang i den indenlandske efterspørgsel. Derfor indgik samtlige partier i Folketinget en aftale om et investeringsvindue, som skal give danske virksomheder en skatterabat, når de investerer i ny driftsteknologi. Investeringsvinduet skal ifølge det vedtagne lovsforslag fremrykke investeringer for 15 – 20 milliarder kroner i 2012 og 2013.

Spørger man de danske revisorer, er forventningerne til antallet af fremrykkede investeringer dog ikke høje. Cirka en femtedel af revisorerne forventer, at investeringsvinduet vil fremrykke investeringer i 2012 og 2013, mens syv ud af 10 er direkte uenige i, at vinduet vil fremrykke investeringer. Det viser en survey fra FSR – danske revisorer.

Figur 1. Revisorernes vurdering af om regeringens investeringsvindue vil fremrykke investeringer i 2012 og 2013.
 
Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: ”Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Regeringens investeringsvindue, som hæver afskrivningsgrundlaget på udvalgte investeringer til 115 pct. i 2012 og 2013, vil fremrykke investeringer hos mine kunder i 2012 og 2013”. (n=270)

 
Det er i høj grad det nedkølede lånemarked, som revisorerne mener, vil bremse virksomhedernes brug af investeringsvinduet til at fremrykke investeringer.

”Ifølge revisorerne er virksomhedernes grundlæggende problem fortsat, at det er vanskeligt at skaffe finansiering til at foretage nye investeringer. Det forhold har man politisk ikke ændret meget på. Samtidig påpeger revisorerne, at usikkerhed om den fremtidige økonomiske situation også sætter en stopper for investeringslysten,” siger erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen og uddyber:

”Idéen bag investeringsvinduet er ikke dårlig. Vi vil gerne rose regeringens ambitioner om at sætte skub i investeringerne i virksomhederne, og at man forsøger at bruge skattesystemet aktivt. Men så længe finansieringssituationen er, som den er, tvivler vi på, at investeringsvinduet for kan skabe den forventede effekt.”

Figur 2. Revisorernes vurdering af de største barrierer for, at virksomhederne vil fremrykke deres investeringer.
 
Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: ” Hvad er de største barrierer for, at dine kunder vil fremrykke deres investeringer?”. (n=270) Paneldeltagerne har kunnet afgive 3 svar

 
Brug for handling på kreditpakke-forslag
Netop finansieringssituationen fremhæver flest revisorer som den største barriere for, at virksomhederne vil fremrykke investeringer. På den front barslede regeringen i september med en kreditpakke på 12 milliarder kroner til virksomhederne.

”Det er dog ikke kommet meget videre, da den endelige udformning af kreditpakken fortsat er under politisk forhandling. Vi er pt. i en situation, hvor virksomhederne mangler politisk handling – ikke politisk forhandling. Derfor opfordrer vi parterne til hurtigt at finde en konkret løsning,” siger Tom Vile Jensen.

Om FSR - survey
FSR – Survey består af 522 revisorer fordelt over hele landet. 270 respondenter har besvaret spørgeskemaet i denne undersøgelse.

Størstedelen af de revisorer, som deltager i FSR – Survey, arbejder til dagligt som aktive revisorer og har deres daglige gang blandt danske virksomheder. En lille del (4,7 pct.) arbejder ikke længere som aktive revisorer, men som økonomidirektører, controllers eller med intern revision. I alt er 36 pct. af deltagerne i FSR – Survey registrerede revisorer, og 64 pct. er statsautoriserede revisorer.

Fakta – besparelse ved at benytte investeringsvinduet: 

 

 Investering

Ekstra afskrivnings-grundlag i investerings-vinduet

Afskrivning (25%) af det ekstra beløb

Skattebesparelse af ekstrabeløbet

År 1

100.000 kr.

15.000 kr.

3.750 kr.

937,50 kr.

År 2

 

 

2.812 kr.

703,75 kr.

År 3

 

 

2.109 kr.

527,35 kr.

År 4

 

 

1.582 kr.

395,50 kr.

År 5

 

 

1.186 kr.

296,50 kr.

År 6

 

 

890 kr.

222,50 kr.

År 7 og frem…

Investeringen afskrives fortsat, til den er nedskrevet fuldt ud.

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169