Frist for indberetning af obligatorisk efteruddannelse udskudt til 1. maj

NyhedFSR - danske revisorer har været i dialog med Erhvervsstyrelsen og har i dag fået udvirket, at fristen for obligatorisk efteruddannelse udskydes med en måned. Vanskeligheder i styrelsens systemer har bevirket, at det ikke har været teknisk muligt at gennemføre indberetningerne. Indberetninger efter 1. april skal ske pr mail til bestemte medarbejdere i styrelsen.

Uddannelse

Mange medlemmer har oplevet, at de ikke har kunnet få forbindelse med Erhvervsstyrelsnes systemer gennem de seneste måneder. Efterhånden som fristen for indberetning af obligatorisk efteruddannelse for den foregående 3-årsperiode har nærmet sig, er situationen blevet mere og mere kritisk.

Foreningen har fået mange henvendelser fra bekymrede medlemmer og har derfor tidligt i forløbet rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen. Styrelsen har tildigere meddelt, at den har arbejdet på at få problemerne løst, men altså uden held.

Den 19. marts rettede vi derfor formel henvendelse til Erhvervsstyrelsen og bad om at få fristen udsat med en måned (se brevet her). Dette ønske har styrelsen efterkommet i dag, med meddelelsen om, at fristen forlænges til den 1. maj 2012 (se brevet fra Erhvervstyrelsen her).

Desværre er det ikke muligt for Erhvervsstyrelsen at holde den digitale indberetningsløsning åben efter den 1. april. De revisorer, som vil indberette efter denne dato skal derfor gøre det pr. mail til en af følgende mailadresser i Erhvervsstyrelsen:

piajen@erst.dk

eller

camwol@erst.dk

.