Virksomhederne holder fast i revision

NyhedMange virksomheder undlader at vælge revision fra, selv om de har mulighed for det. Det viser ny evaluering. Resultatet viser, at revision skaber værdi og styrker tilliden til regnskabet, mener FSR – danske revisorer

FSR - danske revisorer

En ny evaluering fra Erhvervsstyrelsen af lempelsen af revisionspligten viser, at mere end seks ud af 10 blandt de virksomheder, der kan vælge revisionen fra, ikke gør det. Kun godt hver tredje virksomhed (37 pct.) vælger revisionen fra. Og blandt dem har knap hver tredje fået en eller anden form for assistance til regnskabet fra en revisor.

Adm. direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen ser resultatet af evalueringen som et udtryk for at revision har værdi for virksomhederne, fordi en revision er med til at øge regnskabsbrugernes tillid til regnskabet.

”Uanset, at politikerne har lempet revisionspligten, så holder størsteparten af virksomhederne fast i revision og i revisor. Undersøgelsen bekræfter, at de ydelser revisor har på paletten har stor værdi for virksomhederne i deres kommunikation med bank og leverandører.

Mindre end revision kan gøre det
Charlotte Jepsen anerkender dog, at revision ikke altid er den rette løsning til alle virksomheder. Men hun fastholder, at der i de virksomheder, der vælger revisionen fra, fortsat vil være behov for, at revisor er inde over regnskabet på den ene eller anden måde.

”Der er så mange regler og forskrifter, som skal iagttages, at kun de færreste virksomheder tør løbe risikoen og sende et regnskab ind, uden at andre har været inde over”, siger Charlotte Jepsen og fortsætter

”Men mindre end revision kan gøre det. Og det har vi sådan set tænkt over. Vi mener, man går galt i byen, hvis man bare fjerner revision, uden at sætte noget andet i stedet. Vi har alle en interesse i, at virksomhederne aflægger regnskaber, som banken, leverandøren og myndighederne kan fæste lid til. Vi anerkender imidlertid, at virksomhederne har forskellige behov, og at det ikke er alle, der har behov for en revision”.

Charlotte Jepsen henviser til, at FSR – danske revisorer har udviklet en ny erklæringsstandard, der er målrettet de små og mellemstore virksomheders behov og som regeringen har med som et af de centrale forslag i sin indsats for at gøre hverdagen i virksomhederne enklere.

”Den nye standard er et godt alternativ til de virksomheder, der ønsker en erklæring fra revisor på årsregnskabet, men som vurderer, at de ikke har behov for den høje grad af sikkerhed, som opnås ved en fuld revision”.

Metodeproblem
Erhvervsstyrelsens evaluering har igen i år valgt at fokusere på antallet af fejl i selskaber, der har fravalgt revision og sammenligne med selskaber, der ikke kan fravælge revision. Evalueringen ser imidlertid alene på, om de formelle oplysningskrav i årsregnskabet er opfyldt. Den ser ikke på de reelle fejl, som fx om varelageret overhovedet er tilstede og korrekt opgjort, og som kan betyde, at regnskabet er direkte misvisende. Resultatet siger derfor ikke noget om regnskabernes kvalitet.

”Den valgte metode fokuserer udelukkende på, om oplysningerne er stillet rigtigt op og lever op til formkravene. Men metoden kan ikke opfange fejl, som fx manglende gældsposter eller ulovlige aktionærlån. Med den valgte metode er der derfor en risiko for, at regnskaber, som er fulde af fejl, alligevel fremstår som fejlfri i evalueringen. Og så kan man jo ikke rigtigt bruge undersøgelsen til at konkludere noget”, slutter Charlotte Jepsen.

Læs hele evalueringen:

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147