Virksomhedsobligationer vil lette adgangen til finansiering

NyhedNy virksomhedsobligationsordning skal forbedre finansieringsvilkårene for især de mindre virksomheder, men ordningen retter sig mest mod store virksomheder med over 250 ansatte, vurderer revisorerne

Regeringen har varslet, at den er på trapperne med en ny virksomhedsobligationsordning, som skal fungere som alternativ finansieringsform for især de mindre virksomheder.  FSR – danske revisorer bakker op om ordningen, som ifølge en spørgeskemaundersøgelse blandt 172 revisorer kan være med til at løsne op for den aktuelle kreditklemme i erhvervslivet. Direkte adspurgt om indførelsen af virksomhedsobligationer kan øge adgangen til finansiering, svarer halvdelen af respondenterne, at de mener, at virksomhedsobligationer vil bidrage til at øge adgangen til finansiering.

”Flertallet af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at virksomhedsobligationerne vil kunne være med til at afhjælpe finansieringsproblemerne i erhvervslivet. Men vores medlemmer mener omvendt også, at det kan blive meget svært at løbe en ordning for virksomhedsobligationer i gang på rene markedsvilkår”, siger erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen.

Han henviser til, at næsten to tredjedele (65 pct.) af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at et marked for virksomhedsobligationer i høj grad eller i nogen grad forudsætter en form for statsgaranti, hvis det skal fungere.

Figur. Virksomhedsobligationer vil bidrage til at øge adgangen til finansiering.
 
Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: ”Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Indførelsen af virksomhedsobligationer i Danmark vil betyde, at virksomhederne får øget adgang til finansiering? (n = 172)

 
Ifølge regeringen skal et marked for virksomhedsobligationer især give de små og mellemstore virksomheder lettere adgang til finansiering. Spørger man revisorerne er det imidlertid nok så meget de store virksomheder, som kan forvente at få mulighed for at anvende ordningen.

Over halvdelen af revisorerne i undersøgelsen vurderer således, at det primært vil være virksomheder med over 250 ansatte, som vil få mulighed for at anvende ordningen.

”Det vil uden tvivl være omkostningsfuldt at starte en sådan ordning op. Det gør det umiddelbart svært at se, hvordan små virksomheder skal få adgang til at udstede obligationer i stort omfang. Derfor er vi også af den holdning, at regeringen fortsat skal have fokus på at hjælpe de små virksomheder gennem nogle af de eksisterende ordninger fx under Vækstfonden”, siger Tom Vile Jensen.

Figur. Revisorerne: Virksomhedsobligationer vil særlig rette sig mod større virksomheder.
 
Figuren viser fordelingen af paneldeltagernes svar på følgende spørgsmål: ”Hvilke virksomheder vurderer du, primært vil få mulighed for at anvende virksomhedsobligationer som alternativ finansiering? (n = 167)

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147