Økonomisk usikkerhed topper risikolisten hos de små revisionsfirmaer

NyhedEn ny survey fra den internationale revisororganisation, IFAC, viser, at administrative byrder og økonomisk usikkerhed er de største udfordringer for de små og mellemstore revisionsfirmaer og deres kunder rundt om i verden

SMV

Administrative byrder og økonomisk usikkerhed topper listen over revisionsfirmaernes udfordringer for 2012. Det viser en ny survey fra den internationale revisororganisation, International Federation of Accountants (IFAC). Undersøgelsen tegner samtidig et billede af 2012 som endnu et år i krisens skygge for revisionsfirmaerne. Næsten halvdelen af respondenterne forventer således ikke at få bedre resultater i 2012 end 2011.

Surveyen er gennemført blandt små og mellemstore revisionsvirksomheder i alle IFACs 127 medlemslande i fjerde kvartal af 2011. 

Økonomisk usikkerhed præger virksomhederne
Knap hver tredje revisionsfirma i surveyen udpeger administrative byrder og økonomisk usikkerhed som de største udfordringer for virksomhederne i 2012. Næst efter byrderne er det problemer med at skaffe finansiering, som er den største udfordring for virksomhederne. Hver fjerde respondent i undersøgelsen udpeger finansieringsproblemer som den største udfordring.

Stillet over for spørgsmålet om, hvad der er revisionsfirmaernes egen største udfordring for 2012, peger hele 41 pct. af respondenterne på nye revisionsstandarder og regler. Dernæst er den største udfordring at kunne tiltrække og fastholde klienter (25 pct.).

Pessimismen tiltager
Mere overordnet viser IFACs survey, at krisen for alvor er begyndt at sætte sine spor. Kun en tredjedel af de deltagende revisionsfirmaer opnåede bedre resultater i 2011 end i 2010. I Nord- og Sydamerika var der dog lidt optimisme at spore, da halvdelen af respondenterne i denne region havde haft et bedre 2011 end 2010.

Fremadrettet vurderer hele 44 pct. af respondenterne, at de ikke forventer at se et bedre resultat i 2012 set i forhold til 2011. 
 

Om undersøgelsen
Undersøgelsen fra fjerde kvartal 2011 havde 2.441 respondenter og blev gennemført på syv forskellige sprog mellem 17. november og 19. december 2011.

Se hele undersøgelsen på IFACs hjemmeside:
IFAC SMP Quick Poll: 2011 Round-Up