Begrænset udsigt til nye investeringer

FSR - danske revisorerSMV

Virksomhedernes økonomiske trængsler ser ud til at have konkret betydning for lysten til at investere nyt det kommende år. Syv ud af 10 revisorer forventer således ikke, at virksomhederne vil øge deres investeringer de næste 12 måneder. Kun knap hver fjerde revisor forventer øgede investeringer de kommende 12 måneder.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse af sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv, som FSR – danske revisorer har foretaget blandt godt 500 godkendte revisorer. 

Viceformand i FSR – danske revisorer Per Krogh er ikke overrasket over at virksomhederne fortsat er meget forsigtige med at bruge penge:

”Virksomhederne er pressede og holder derfor fortsat igen med investeringerne. Samtidig er det investeringsvindue, som regeringen har sat på klem, ikke stort nok til at øge investeringslysten i erhvervslivet. I stedet har virksomhederne fokus på at styre deres likviditet og deres omkostninger, men det er desværre ikke vejen til ny vækst”, siger Per Krogh.

Netop det forhold, at virksomhederne ikke forventes, at øge investeringerne i fremtiden har stor betydning for fremtidig produktion, vækst og beskæftigelse. Færre investeringer slår således negativt tilbage på dansk erhvervslivs muligheder for at komme ud af krisen og tilbage på vækstsporet.

Figur: Forventer du generelt, at virksomhederne vil øge deres investeringer de kommende 12 måneder?

Blandt de revisorer, der forventer at virksomhederne vil øge deres investeringer i de næste 12 måneder, svarer 83 pct. at de forventer investeringerne vil gå til materielle anlægsanlægsaktiver (fx maskiner, produktionsfaciliteter, biler mv.). 74 pct. svarer produktionsudvikling, mens 62 pct. svarer forretningsudvikling. En mindre andel (17 pct.) svarer immaterielle anlægsaktiver (it, patenter mv.). Kun 8 pct. forventer, at investeringerne vil gå til ny forskning.

Læs hele undersøgelsen:

 

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147