Aud-studerendes gode jobchancer udfordres af SU-reform

NyhedTrods økonomisk krise står kun 2 pct. af cand.merc.aud.’erne i ledighedskøen. Til sammenligning er ledigheden for øvrige erhvervsøkonomiske kandidater 5,4 pct. Forskellen kan især tilskrives de aud-studerendes tilknytning til revisorbranchen og deres evne til at anvende teori i praksis. En kombination, som er kommet under pres på grund af SU-reformen.

UddannelseFSR - danske revisorer

Rundt regnet 500 studerende optages hvert år på studiet til cand.merc.aud., og de har meget gode chancer for at få arbejde og karriere efter uddannelsen – også selvom økonomien kører i slæbegear.
Arbejdsløshed såvel som dimittendledigheden er nemlig meget lav for cand.merc.aud.’ere set i forhold til andre erhvervsøkonomiske uddannelser. Det viser en analyse fra FSR – danske revisorer.

Sammenlagt står kun 2,1 pct. af cand.merc.aud’erne i ledighedskøen. Til sammenligning er ledigheden for øvrige erhvervsøkonomiske kandidater på 5,4 pct. Ser man på dimittendledigheden er forskellen endnu større. I 2011 var kun 2 pct. af cand.merc.aud.-dimittenderne ledige, hvorimod dimittendledigheden for øvrige erhvervsøkonomiske kandidater var på 20,1 pct.

”Cand.merc.aud.’ernes succes på arbejdsmarkedet hænger blandt andet sammen med, at mange kombinerer arbejde i et revisionsfirma med studiet på universitetet. Det øger deres evne til at omgøre teori i praksis og giver dem et næsten sikkert job også efter uddannelsen. Og de får ikke kun ansættelse i revisorbranchen, men mange andre steder i erhvervslivet”, siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Uddannelsesmodel under pres af SU-reform
Imidlertid er modellen med kombinationen af arbejde og uddannelse under pres på grund af SU-reformen. Med reformen bliver alle studerende på universitetet tvunget til at tilmelde sig fag og er automatisk tilmeldt eksamen uden mulighed for framelding. Kravet er svarende til 60 ECTS per år.
De nye krav fjerner den fleksibilitet, der i dag muliggør, at revisorstuderende kan have fuldtids-praksisarbejde ved siden af kandidatstudiet.  FSR – danske revisorer og andre organisationer ønsker derfor en løsning, hvor den nuværende model kan fortsætte for de aud-studerende.

”Når man ser på den succes, som cand.merc.aud.’erne har på arbejdsmarkedet, bør politikere arbejde for en løsning, så modellen kan fortsættes. Ellers risikerer politikernes egne krav om fremdrift at blive en stopper for en velfungende model, der sætter gang i effektive karriereforløb”, siger Tom Vile Jensen.

Løsning til diskussion
Der diskuteres i øjeblikket flere mulige løsningsforslag. Men det er langt fra sikkert, at der kommer nogen løsning for cand.merc.aud.’erne.

"Politisk er man så fokuseret på at presse de studerende hurtigt gennem uddannelserne, at man vender det blinde øje til de fordele, det giver, når studie kombineres med praktisk erfaring. Det er ærgerligt, at man ender op med at optimere på delmål i stedet for slutmålet - nemlig kandidater, der kan gå direkte ind og skabe værdi i de danske virksomheder. Derfor appellerer vi til, at der bliver fundet en løsning, der kan fastholde fordelene ved den velfungerende model, vi har i dag”, siger Tom Vile Jensen.

Opdatering - 5. december 2013:
Uddannelsesminister Morten Østergaard har torsdag den 5. december i dagspressen oplyst, at han ønsker at udsætte SU-reformens bestemmer om fremdrift med et år til sommeren 2015.
Udsættelsen gælder KUN de igangværende studerende. De personer, der optages på uddannelse her til sommer, vil fortsat være omfattet af de nye bestemmelser. Ministeren vil nu forhandle sit forslag med de øvrige partier i Folketinget, så intet ligger fast.

Læs hele analysen:

Læs mere:

Analysens hovedkonklusioner
Følgende konklusioner kan drages på baggrund af analysen:

  • Cand.merc.aud.-uddannelsen er i dag den eneste kandidatuddannelse, som giver direkte adgang til at gå til revisoreksamen, og vil i fremtiden også være det naturlige valg for kandidater, som ønsker at uddanne sig til godkendt revisor.
  • Der optages hvert år ca. 500 nye studerende på cand.merc.aud.-studiet. Optag er baseret på 2012-tal.
  • Ca. halvdelen af de cand.merc.aud.-studerende arbejder fuldtid i et revisionsfirma sideløbende med studierne.
  • Cand.merc.aud.-studerende bruger 0,2 år længere end gennemsnittet på studierne, men dog kortere tid end for en række øvrige samfundsvidenskabelige uddannelser, som ikke er kendetegnede ved at have en stor andel studerende som arbejder fuldtid sideløbende med studierne.
  • Cand.merc.aud.-kandidater er yngre end gennemsnittet, når de dimitterer.
  • Den generelle ledighed for cand.merc.aud.-kandidater er markant lavere end for en række kandidater med andre uddannelsesmæssige baggrunde. F.eks. var ledigheden i 2013 for cand.merc.aud.-kandidater på 2,13 %, hvorimod ledigheden for øvrige erhvervsøkonomiske kandidater var på 5,4 % og ledigheden for sociologer var på 8,1 %.
  • Cand.merc.aud.-kandidater skiller sig særligt ud, når der ses på dimittendledigheden, som er betydeligt lavere end for kandidater med andre uddannelser. F.eks. var dimittendledigheden for cand.merc.aud.-kandidater i 2011 på 2 %, hvorimod dimittendledigheden for øvrige erhvervsøkonomiske kandidater var på 20,1 %.
  • Cand.merc.aud.-kandidater er efterspurgte på arbejdsmarkedet og opnår derfor en høj indkomst. Ses der på, hvor længe det tager for kandidater efter endt uddannelse at indhente indkomsten fra en kontrolgruppe af personer uden videregående uddannelse, så tager det cand.merc.aud.-kandidaterne 7 år. Til sammenligning tager det 8,4 år for civilingeniører og 20 år for kandidater med en uddannelse indenfor kommunikation.