Erklæringer afgivet af godkendte revisorer – kortlægning af professionens mange opgaver

MedlemsnyhedVi ved rigtigt meget om udbredelse og nytteværdi af revisionspåtegninger. Derimod er der næsten ingen viden om, hvordan revisorer i øvrigt bidrager til et velfungerende privat erhvervsliv og en hensigtsmæssig ressourceanvendelse i den offentlige sektor. I foråret 2014 ruller FSR - danske revisorer i et samarbejde med CBS en spørgeskemaundersøgelse ud, som alle opfordres til at tage godt imod. Synliggørelse af professionens mange opgaver er i professionens og i alle godkendte revisorers interesse

FSR - danske revisorerRegnskabRevision

I efteråret har FSR-danske revisorer i et samarbejde med CBS igangsat et fællesprojekt, der skal synliggøre omfanget af ”andre” erklæringer end erklæringer om årsregnskaber aflagt efter Årsregnskabsloven. Der er en rimelig præcis viden omkring omfanget af sådanne erklæringer (revision, review, assistance med opstilling og fra 2013 også udvidet gennemgang).

Projektets udgangspunkt er, at der ikke er noget tilsvarende samlet billede over omfanget af øvrige erklæringer med høj eller begrænset sikkerhed. Og heller ikke over omfanget af erklæringer i forbindelse med assistance med opstilling og aftalte arbejdshandlinger.

Det er indlysende, at der afgives mange forskellige ”andre” erklæringer. Herunder fx erklæringer på budgetter, skatteerklæringer, selskabsretlige erklæringer og erklæringer over for offentlige myndigheder. Og at erklæringer udover de velkendte omkring årsregnskabet er relativt udbredte og spiller en betydelig rolle i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Det er projektets formål at belyse disse erklæringer ved at skabe viden om erklæringstyper og udbredelsen heraf.

I efteråret er et udkast til spørgeskema blevet grundigt behandlet på to workshops, hvor vi vil takke de 10 deltagende revisorer for et yderst værdifuldt input. Vi har tiltro til, at det herigennem korrigerede og endelige spørgeskema kan besvares på 15 minutter, at det giver mening for godkendte revisorer at besvare det, og at en høj besvarelsesprocent vil give et helt nyt og værdifuldt overblik over omfanget af professionens opgaver.

Projektet ledes af lektor Thomas Riise Johansen, CBS, chefkonsulent Lars Kiertzner, FSR – danske revisorer og analytiker Charlotte Schmidt Jensen, FSR – danske revisorer. Derudover styres, følges og støttes projektet af erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen og kommunikationschef Anders Lau i FSR – danske revisorers Erhvervspolitiske Center.

Henvendelser om projektet kan stiles til Charlotte Schmidt Jensen eller Lars Kiertzner.