FSR - danske revisorer sponsorerer årets IFA-kongres

NyhedI år afholdes en stor international skattekonference i København (IFA-kongressen), som FSR - danske revisorer er med til at sponsorere. Hovedemnerne er koncernbeskatning af udenlandsk passiv indkomst og udveksling af oplysninger og samarbejde mellem skattemyndighederne på tværs af landegrænser.

FSR - danske revisorerEmbedsmænd, skatterådgivere, virksomheder mv. vil i år mødes i København til en faglig drøftelse af internationale skatteretlige problemstillinger. Årets IFA-kongres afholdes for første gang siden 1979 i Danmark, og København vil være samlingspunkt for over 2000 eksperter, der i fem dage skal drøfte forskellige skatteretlige problemstillinger, såsom fradrag for udskud på tværs af landegrænserne, internatonale, skatteretlige aspekter af korttidsansættelser og transfer princing-metoder. 

Det er den danske gren af den internationale skatteretlige forening International Fiscal Association (IFA), som arrangerer kongressen. IFA har til formål at studere og arbejde for udviklingen af international og komparativ ret inden for skatteretten.

FSR - danske revisorer er stolte over at kunne støtte op om IFA-kongressen, hvor vigtige skatteretlige udfordringer tages op til diskussion, og hvor eksperter mødes for at udveksle viden og forståelse af komplekse internationale fiscale forhold.  

Med sponsoratet er FSR - danske revisorer med til at præsentere de danske revisorers store forståelse og engagement for internationale skatteretlige problemstillinger.

Læs mere om IFA-kongressen 2013

Læs mere om IFA

Tilmeld dig til kongressen