Fejl i virksomhedernes opgørelser af varelager og debitorer

NyhedTre ud af fire revisorer finder væsentlige fejl i virksomhedernes grundlæggende regnskabsmateriale, når de reviderer årsrapporterne. Det er primært i virksomheder med under 10 ansatte, og det er oftest opgørelsen af virksomhedens varelager eller debitorer, der findes fejl ved.

FSR - danske revisorerSMVRegnskabRevision

Tre ud af fire revisorer har fundet og rettet væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsmateriale i forbindelse med revisionen af 2012-årsregnskaberne, viser en survey fra FSR – danske revisorer. De poster i regnskabsmaterialet revisor oftest finder væsentlige fejl ved er debitorer og virksomhedernes varelager.

”Fejlene opstår ikke, fordi virksomhederne bevidst udarbejder et regnskabsgrundlag, der er forkert. Revisor hjælper med at få lukket bogholderiet i forbindelse med årsafslutningen, så det kan danne grundlag for et retvisende regnskab. I de små virksomheder er det helt sædvanligt, at netop de skønsmæssige poster som nedskrivning på varelager og debitorer kun reguleres én gang årligt i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet,” siger formand for FSR – danske revisorer og statsautoriseret revisor, Morten Speitzer.

Figur 1: Når din revision medfører, at virksomhedsledelserne har rettet væsentlige fejl i regnskabsudkast/regnskabsgrundlag, hvilke poster er der så oftest fejl ved (Angiv gerne flere svar) 

Finder primært fejl i mindre virksomheder
Det er primært hos de små virksomheder, at revisorerne finder fejl i virksomhedernes regnskabsmateriale.
Otte ud af 10 revisorer peger på, at de oftest retter væsentlige fejl i virksomheder med mindre end 10 ansatte. Godt halvdelen finder væsentlige fejl i virksomheder med mellem 11 og 50 ansatte, mens kun 15% af revisorerne finder væsentlige fejl i virksomheder med mere end 50 ansatte.

”Det er ikke overraskende, at vi ser flest fejl hos de mindre virksomheder. I de mindre virksomheder er både ledelse og medarbejdere fokuseret mod driften, og med mindre end 10 ansatte er det de færreste, som har fuldtids økonomi-kompetencer. Derfor ser vi, at virksomheden i samarbejde med revisor ”rydder op”, når de samler op i forbindelse med revisionen og årsafslutningen,” siger Morten Speitzer.

Figur 2: I hvilken størrelse af virksomheder har din revision oftest ført til rettelser af væsentlige fejl i regnskabsudkast/regnskabsgrundlag? (Angiv gerne flere svar)
 

Problemer med funktionsadskillelsen
I forbindelse med sin revision vil revisor også typisk påpege eventuelle mangler og uhensigtsmæssigheder i virksomhedens forretningsgange overfor ledelsen. Lidt over halvdelen peger her på interne kontroller og funktionsadskillelse som områder, hvor de ofte påpeger mangler eller uhensigtsmæssigheder.

”Problemer med interne kontroller og funktionsadskillelse kan eksempelvis dække over, at revisor påpeger, at fx en bogholder kan udbetale penge uden andres godkendelse. Manglende kontrol kan give lettere spil for svindel - både økonomisk eller materielt. Det sidste eksempelvis, hvis varer kan fjernes varelageret uden kontrol,” forklarer Morten Speitzer.

 
Læs hele undersøgelsen:

Om undersøgelsen:
213 revisorer har besvaret denne survey.
60% af de revisorer, som har svaret på undersøgelsen har revideret eller medvirket til at revidere over 20 årsregnskaber fra regnskabsåret 2012.
Cirka 20% har revideret eller medvirket til at revidere mellem 1 og 20 årsregnskaber, mens 20% af respondenterne har revideret eller medvirket til at revidere over 100 årsregnskaber.