Flere selskaber vender underskud til overskud

NyhedAntallet af danske selskaber med underskud ligger på det laveste niveau siden 2009. Årsregnskaberne fra 2012 indkommet i 2. kvartal 2013 viser, at 5.000 selskaber har vendt underskud til overskud. I alt har 37 pct. af de danske selskaber underskud mod 47 pct., da krisen var på sit højeste.

FSR - danske revisorerSMV

Cirka 71.000 danske selskaber har præsenteret et underskud i deres seneste årsrapport. Det svarer til 37 pct. af det samlede antal selskaber. Selvom tallet umiddelbart kan virke højt, dækker det over en positiv udvikling, da andelen af selskaber med underskud i seneste regnskab nu er på det laveste niveau i fire år.
Det viser en kvartårlig analyse foretaget af FSR – danske revisorer i samarbejde med Experian. Undersøgelsen udføres hvert kvartal og bygger på en gennemgang af de cirka 190.000 danske selskaber seneste registrerede årsregnskaber.

”Undersøgelsen tegner et billede af et erhvervsliv, hvor selskaber, som tidligere har været presset på indtjeningen, lige så stille vender underskud til overskud. Vores målinger over det sidste års tid viser, at erhvervslivet har det bedre. På de årsregnskaber, der er registreret i 2. kvartal 2013, kan vi se, at 5.000 selskaber har vendt underskud til overskud,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.  

Andelen af selskaber med underskud i seneste årsregnskab er siden sidste undersøgelse i januar 2013 faldet med 2,8 procentpoint - fra 40 pct. til 37,2 pct.  De 37,2 procent af selskaberne, som fortsat har underskud, er dog stadig en stor andel historisk set.

”I 2008, inden krisen bed sig rigtig fast, havde under 30 pct. af selskaberne underskud, så trods bedringen er der stadig et stykke vej til før-krise situationen,” siger Tom Vile Jensen.

Opdelt på brancher er bygge- og anlægsvirksomhed den branche, hvor færrest selskaber har underskud, mens overnatning og restauration samt kultur, forlystelser og sport er de brancher, hvor flest har underskud.

Angrebet på egenkapitalen
Undersøgelsen ser også på, hvilke selskaber der har ”angrebet egenkapital”. Det vil sige selskaber, hvor værdien af selskabets aktiver ligger under lovens mindstekrav – fra 80.000 kroner (Aps) til 500.000 kroner (A/S).
26,2 pct. af de danske selskaber har angrebet egenkapital, svarende til cirka 50.000 selskaber. Derudover har 18,7 pct. af de danske selskaber har både underskud og angrebet egenkapital. Det er de lavest målte andele siden 2009/2010.

”Når vi ser på egenkapitalen, så har flere selskaber fået det bedre. Det betyder, at dansk erhvervsliv generelt er blevet lidt mere robust. Dog sker bedringen ikke helt så hurtigt, som tilfældet er ved underskuddene,” siger Tom Vile Jensen.   
 

Læs hele analysen:

Hovedpointer i undersøgelsen

  • Stort fald i antal selskaber med underskud
  • Antallet er faldet med 2,8 procentpoint siden sidste måling i april 2013. Det svarer til, at lidt over 5.000 selskaber er gået fra underskud til overskud i deres seneste årsregnskab.
  • 37,2 pct. - cirka 71.000 - af de danske selskaber har underskud. Det er den laveste andel i fire år.
  • Da den økonomiske krise var på sit højeste lå andelen af selskaber med et underskud på 47,4 pct. (april 2010).
  • 26,2 pct. – cirka 50.000 - af de danske selskaber har angrebet egenkapital. Det er den lavest målte andel siden januar 2010.
  • 18,7 pct. af de danske selskaber har både underskud og angrebet egenkapital.
    Udviklingen i antallet af selskaber i denne gruppe har været støt faldende siden 2010.
  • Overnatning og restauration er den branche, hvor flest selskaber har underskud (46,6 pct.). Bygge- og anlægsvirksomhed er den branche, hvor færrest selskaber har underskud (33,8 pct. ).
  • Overnatning og restauration er også den branche, hvor flest selskaber har både angrebet egenkapital og underskud (31,7 pct. ). Fast ejendom og landbrug de er brancher, hvor færrest selskaber har angrebet egenkapital og underskud (Landbrug 14,4 pct. , Fast ejendom 15,2 pct. ).

Om analysen:
I samarbejde med Experian offentliggør FSR – danske revisorer hvert kvartal en status på den økonomiske situation og udvikling i de danske virksomheder. Godt 190.000 selskaber indgår i opgørelsen.

I Experians database udarbejdes et ”statusbillede” hver 3. måned. Det vil sige, at der hver tredje måned tages en måling i den samlede selskabspopulation, hvor det opgøres, hvor stor en andel af de danske selskaber der i deres seneste årsregnskab har underskud og/eller angrebet egenkapital.