Konference: Investeringsforvaltning som eksporterhverv

MedlemsnyhedVær med til at debattere, hvordan den danske investeringsbranche kan blive konkurrencedygtig, når FSR - danske revisorer i samarbejde med en række organisationer sætter spot på investeringsforvaltning som eksporterhverv.

FSR - danske revisorer

Konkurrencen inde for investeringsforvaltning er blevet skærpet voldsomt de seneste år, og derfor har den danske branche behov for at styrke sin konkurrenceevne. Men vordan kan Danmark udnytte sine muligheder i konkurrencen bedst muligt?

På konferencen sætter vi fokus på investeringsforvaltning som eksporterhverv. Hvor er udfordringerne? Hvor er mulighederne? Hvor stort er potentialet for vækst og arbejdspladser? Og hvilke barrierer forhindrer, at Danmark skaber et eksporteventyr?

Se programmet

Praktisk information
Konferencen finder sted den 31. oktober 2013 kl. 10.00 – 16.00 på Christiansborg.

Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter "først-til-mølle-princippet".
Send din tilmelding med navn, titel, firma samt mail-adresse til sekretær Annette Stampe Kofoed, InvesteringsForeningsRådet, på ask@ifr.dk.
Fristen for tilmelding er den 18. oktober 2013.

Konferencen henvender sig til aktører i finanssektoren, politikere, erhvervsfolk og interesseorganisationer og arrangeres i et samarbejde mellem FSR - danske revisorer og Kim Andersen, MF (V), InvesteringsForeningsRådet, Finansrådet, Den Danske Finansanalytikerforening, Finansforbundet samt Copenhagen Finance IT Region (CFIR).