Krav til certificering af revisorer rammer skævt

NyhedForslag til nye krav om certificering af revisorer i pengeinstitutter og forsikringsselskaber fokuserer for ensidigt på kvantitative målepunkter. FSR - danske revisorer er derfor ikke overbevist om, at kravene reelt sikrer øget kvalitet i revisionen.

FSR - danske revisorerRevision

FSR – danske revisorer er skeptiske over for det udkast til en certificeringsordning for revisorer af finansielle virksomheder, som Finanstilsynet har sendt i høring.

”Vi støtter op om ideen med certificering og ønsket om at sikre kvaliteten i revisionen, men vi er skeptiske over den tilgang, som tilsynet har valgt i forhold til at vurdere, om den enkelte revisor har tilstrækkelig erfaring,” forklarer faglig direktør hos FSR – danske revisorer Jakob Dedenroth Bernhoft.

Formålet med certificeringsordningen er at sikre, at certificerede revisorer altid har stor erfaring med; og viden om den konkrete type af finansiel virksomhed. Det skal sikre, at kvaliteten af revisionen af de finansielle virksomheder ligger på et højt niveau.

For at opnå det foreslår Finanstilsynet at indføre et erfaringskrav til revisorerne, hvor der alene skal måles på, om den pågældende revisor har haft 500 debiterbare timer for den relevante type virksomhed pr. år.

"Vi er ærgerlige over, at man ikke vægter reel erfaring højere i forslaget til kravene. Det er ikke nok at stille krav om et antal debiterbare timer pr. år. Man bliver også nødt til at se på, om de revisorer, som certificeres, er kvalificerede, og det er den foreslåede ordning ikke nogen garanti for," siger Jakob Dedenroth Bernhoft og uddyber:

”Som ordningen er foreslået, kan yngste mand, der gennemgår engagementer dagen lang, opfylde kravene uden at have reel erfaring. Omvendt kan en meget erfaren revisor, der også arbejder inden for andre brancher, have svært ved det.”

Kombiner kvalitet og kvantitet
FSR - danske revisorer havde hellere set, at erfaringskravet blev målt som et kvantitativt krav om debiterbare timer på et lavere niveau kombineret med en kvalitativ vurdering af den enkelte revisors erfaring.

”Det fremgår af lovbemærkningerne, at revisorerne skal indsende deres CV ved ansøgning om certificering, men Finanstilsynet har afvist at lade CV'et indgå i vurderingen af, om man er egnet til at blive certificeret. Vores forslag er derfor, at man også gennemgår de indsendte CV'er, når man vurderer, om den enkelte har den fornødne erfaring til at blive certificeret," siger Jakob Dedenroth Bernhoft og tilføjer:

"I Sverige har man eksempelvis et krav om 200 debiterbare timer pr år. Hvis vi kombinerer et sådant krav med en gennemgang af den enkelte revisors CV, er det vores vurdering, at det meget bedre sikrer, at den enkelte revisor har den tilstrækkelige erfaring.”

Læs mere: