Lovpligtig digital postkasse oprettes 1. november

MedlemsnyhedNu er det ved at være oppe over, hvis virksomhederne skal nå at oprette Digital Post, som er lovpligtigt for alle med et CVR-nummer fra den 1. november.

FSR - danske revisorer

Henover de seneste måneder har Erhvervsstyrelsen kørt en kampagne for at gøre opmærksom på den obligatoriske digitale postkasse, som alle med et CVR-nummer skal oprette.

Har man ikke fået oprettet postkassen den 1. november, bliver den oprettet automatisk. Men for at få adgang til postkassen skal man bestille en NemID medarbejdersignatur på www.virk.dk/postkasse, hvor de virksomheder, der allerede har en medarbejdersignatur, også selv kan oprette postkassen.

Mange virksomheder kan derfor komme i en situation, hvor de ikke kan læse den post, der er kommet til postkassen. Det kan have store konsekvenser for den enkelte virksomhed, hvis der ikke er adgang til meddelelser om sygedagpenge, rekvirering af straffeattester eller anden vigtig post.

Har du /din virksomhed oprettet en digital postkasse?
Resultat af afstemning på FSR - danske revisorers hjemmeside:

Ja:
39%
Nej:
39%
Ved ikke: 22%
 


Fakta om lovpligtig digital postkasse:

  • Digital Post er postkassen, som det offentlige fremover vil bruge til at sende post.
  • Det er gratis at oprette en postkasse til Digital Post.
  • I den digitale postkasse kan virksomheder, foreninger, mv. selv vælge, hvordan posten skal håndteres og udpege medarbejdere, der skal have adgang. De kan desuden angive en e-mailadresse og få besked, når der er ny post i postkassen. 
  • 1. november 2013 er det lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at have en digital postkasse til Digital Post fra det offentlige.
  • Postkassen er et resultat af regeringens digitaliseringsstrategi. Udmøntningen af Digital Post til alle med et CVR-nummer er forankret hos Erhvervsstyrelsen.
  • 1. november 2014 bliver det også lovpligtigt for alle borgere at have en digital postkasse.

Se mere på virk.dk/postkasse