Ny revisoruddannelse fra 1. januar 2014 en realitet

NyhedFolketinget har i dag vedtaget ændringen af revisorloven. Tre små ændringer af loven betyder, 1) at der fremover kun godkendes én slags revisor – statsautoriseret revisor, 2) at både registrerede og statsautoriserede revisorer kan uddanne fremtidens statsautoriserede revisor 3) og allerede registrerede revisorer kan blive statsautoriserede revisorer ved at bestå en eksamen.

Uddannelse

Fremover vil der kun blive uddannet én slags revisor med titlen statsautoriseret revisor. Det vil i fremtiden ikke være muligt at blive uddannet registreret revisor, og den sidste ordinære eksamen til registreret revisor afholdes i 2014.

FSR – danske revisorer har støttet lovforslaget og er tilfredse med ændringerne af revisorloven.

Der godkendes kun én slags revisor – statsautoriseret revisor
Fremover godkendes der kun én slags revisor – statsautoriseret revisor. Med vedtagelsen af lovforslaget, der træder i kraft 1. januar 2014, er det ikke længere muligt at blive godkendt som registreret revisor. FSR – danske revisorer er enige i forslaget som bunder i at interessen for at blive uddannet registreret revisor igennem en årrække har været dalende, at uddannelserne til statsautoriseret og registreret revisor har nærmet sig hinanden, ønsket om en mere effektiv ressourceudnyttelse ved kun at have én eksamen, og at det har været uoverskueligt for interessenterne med to - på papiret - næsten ens uddannelser.

Vedtagelsen af lovforslaget medfører ikke, at de registrerede revisorer mister nogle af de rettigheder eller forpligtelser, de har i dag. Registrerede revisorer, der er godkendt før lovens ikrafttrædelse, eller registrerede revisorer, som godkendes efterfølgende i overgangsperioden, vil kunne udøve deres hverv med samme rettigheder og forpligtelser som hidtil. Rettigheder og forpligtelser gælder for alle praktiserende og ikke-aktive registrerede revisorer.

Registrerede og statsautoriserede revisorer kan uddanne fremtidens statsautoriserede revisor
Revisorkandidaten skal fortsat have tre års praktisk erfaring som revisor for at kunne blive indstillet til eksamen. Det er uden betydning, om revisorkandidaten udfører arbejdet under tilsyn af en statsautoriseret eller registreret revisor, så længe arbejdet er udført i en godkendt revisionsvirksomhed.

Registrerede revisorer kan blive statsautoriserede revisorer ved at bestå en eksamen
Af lovforslaget fremgår det, at der for registrerede revisorer er indbygget en mulighed for at blive godkendt som statsautoriseret revisor, såfremt den registrerede revisor består en eksamen.

Hvad "en eksamen" består af, fastlægges af Revisorkommissionen i den kommende eksamensbekendtgørelse. I det foreliggende forslag til eksamensbekendtgørelse består "en eksamen" af to skriftlige eksaminationer og en mundtlige eksamination. Forslag til eksamensbekendtgørelsen er endnu ikke sendt i høring.

Vi er ikke i mål endnu
Første skridt af moderniseringen af revisoruddannelsen var vedtagelsen af loven. Næste og mindst lige så vigtige skridt er forslag til ny eksamensbekendtgørelse for statsautoriserede revisorer.

Revisorkommissionen har fremlagt et forslag til ny eksamensbekendtgørelse og FSR – danske revisorer forventer, at de sender forslaget i høring straks efter vedtagelsen af revisorloven.

I eksamensbekendtgørelsen reguleres eksamen, krav til den tidsmæssige placering af praktisk erfaring forinden indstilling til eksamen, hvilke krav og eksamener en registreret revisor skal opfylde og bestå for at blive godkendt som statsautoriseret revisor og meget mere.

FSR – danske revisorer vil følge forslaget tæt.

Få et overblik over revisoruddannelsen fra 1. januar 2014 her.

Se mere om FSR – danske revisorers politiske holdninger til moderniseringen af revisoruddannelsen her.

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Sara Sayk

  Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129

Er du året revisions- eller regnskabstalent. Danica Prisen 2013

Ansøg om Danica Prisen 2013 og bliv hædret som årets revisions- eller regnskabstalent.

Ansøgningsfrist er d. 8. juli 2013.

Læs mere på www.fsr.dk/danica-prisen

1. prisvinderne i 2012 Lisette Borg og Louise Ernst fra henholdsvis BDO og Ernst & Young.