Partnerskab mellem DEA og FSR - danske revisorer

NyhedFSR - danske revisorer er blevet partner i Tænketanken DEA. Gennem samarbejdet vil DEA og FSR - danske revisorer blandt andet sætte fokus på behovet for et godt samspil mellem erhvervsliv og uddannelse og nødvendigheden af en større fleksibilitet i uddannelsessystemet.

FSR - danske revisorerUddannelse

FSR - danske revisorer er blevet partner i Tænketanken DEA. DEA er en uafhængig Tænketank, der arbejder for at fremme viden om sammenhængen mellem samfundets investeringer i uddannelse, forskning og innovation og de danske vækst- og produktivitetsevner.
DEA og FSR - danske revisorer vil gennem samarbejdet blandt andet sætte fokus på behovet for et godt samspil mellem erhvervsliv og uddannelse og nødvendigheden af en større fleksibilitet i uddannelsessystemet.

De to organisationer har allerede arbejdet sammen om fælles dagsordner; fx ved at gøre opmærksom på de uhensigtsmæssige konsekvenser af den nye SU-reform.
Reformen, der blev vedtaget før sommerferien, lægger blandt andet op til, at de studerende skal hurtigere igennem studierne, men den rammer samtidig uhensigtsmæssigt uddannelser med indbygget praktikforløb, hvor nye krav gør det svært at kombinere uddannelse med praktisk erfaring.

I juni kommenterede DEAs administrerende direktør, Stina Vrang Elias således i Børsen SU-reformen, der på urimelig vis straffer cand.merc.aud’erne for at bruge tid på at tilnærme sig arbejdsmarkedet under deres uddannelse:

“Vi ender med at straffe revisorbranchen, som gør det, der i virkeligheden burde være et forbillede for mange andre brancher. Den måde som revisorerne benytter i dag, sikrer, at man uddanner sig til noget, der også kan bruges på arbejdsmarkedet”.

Et fleksibelt uddannelsessystem, der er en af DEAs mærkesager, eksemplificeres på bedste vis af cand.merd.aud.-uddannelsen, hvor de studerende arbejder i revisionsfirmaerne ved siden af studiet.

"Sammen med DEA deler vi et mål om at fremme et effektivt og fleksibelt samspil mellem uddannelser og erhvervsliv. Revisorbranchen har haft stor succes med fx. at have fuldtidsansatte, der samtidigt studerer til cand.merc.aud. De unge får et karriereforløb, og revisionsfirmaerne får dygtige revisorer, der kan matche erhvervslivets krav. Desværre er der nu lagt hindringer i vejen for den model, men vi har præsenteret et løsningsforslag, som vi håber, politikerne vil være positive over for", siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen.

Stina Vrang Elias byder FSR – danske revisorer velkommen i DEA og håber, at det gode samarbejde fra nu af kun bliver stærkere.

”Vi har mange fælles mærkesager med en organisation som FSR – danske revisorer. Jeg er sikker på, at vi både på det uddannelsespolitiske område, og når det gælder analyser og aktiviteter i øvrigt, kan bidrage med værdifuld viden og indsigt til FSR – danske revisorer. Hos DEA kan FSR – danske revisorer endvidere møde repræsentanter fra såvel private virksomheder som uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer, der alle ønsker sammen at ruste vores uddannelsessystem til fremtidens globale arbejdsmarked og omsætte forskning til løsninger for de danske virksomheder.”