Redegørelse fra det offentlige tilsyn 2012

NyhedSom led i det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder i 2012 har Erhvervsstyrelsen afgjort 20 undersøgelsessager af revisorer eller revisionsvirksomheder

Revision

Erhvervsstyrelsen har som led i det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder i 2012 afgjort 20 undersøgelsessager af revisorer eller revisionsvirksomheder, hvor der er konstateret 31 overtrædelser af revisorlovgivningen. Undersøgelsen er baseret på sager, hvor Erhvervsstyrelsen på forhånd har en mistanke om, at revisorloven er overtrådt og kan derfor ikke tages som udtryk for den generelle kvalitet i revisorbranchen.

Formand for FSR – danske revisorer Morten Speitzer har følgende kommentar til resultatet af undersøgelsen:

”Selvom der er tale om kontrol af sager, hvor der i forvejen er mistanke om problemer, og resultatet derfor ikke kan tages som et udtryk for kvaliteten i branchen som helhed, er det selvfølgelig ærgerligt, når kvaliteten halter i enkelte sager. Kvalitet er branchens adelsmærke, og der må ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved kvaliteten af det arbejde revisor udfører.”

I 2012 har der, som tilfældet ligeledes har været de foregående år, været flere sager, hvor Erhvervsstyrelsen har fundet væsentlige mangler i revisors erklæringer (10 ud af 31 overtrædelser), ligesom der er seks overtrædelser (ud af 31), hvor revisorlovens uafhængighedsregler er overtrådt. Otte af de 20 undersøgelser medførte, at revisor eller revisionsvirksomheden fik en påtale eller et påbud. Ni undersøgelser resulterede i, at revisor eller revisionsvirksomheden blev sendt i Revisornævnet, mens tre undersøgelser ikke medførte nogen sanktioner. Revisornævnet har endnu ikke truffet afgørelse i nogle af de indbragte sager.

”I de konkrete sager ses det desværre, at der er problemer med revisors kerneydelse - nemlig erklæringsafgivelse og de for revisors virke som offentlighedens tillidsrepræsentant så vigtige uafhængighedsregler. Den type fejl ser vi med stor alvor på i foreningen. I grove tilfælde og ved gentagne overtrædelser af revisorloven bakker vi derfor op om, Erhvervsstyrelsen i højere grad benytter sig af muligheden for at bede Revisornævnet om at frakende revisor retten til at drive virksomhed som revisor. De revisorer, der ikke har hverken evnen eller viljen til at sætte kvalitet højst på dagsorden, hører ikke hjemme i branchen.”

De 20 afgjorte sager i undersøgelsen drejer sig om syv sager fra 2012, 12 sager fra 2011 og en sag fra 2010. Styrelsen har rejst ni sager i 2012, som endnu ikke er afgjorte og derfor først indgår i næste års redegørelse.

Læs redegørelsen her