Revisorbranchen stabiliserer omsætningen efter kriseår

NyhedOmsætningen i revisorbranchen dykkede efter den økonomiske krise brød ud, men over de seneste år er det lykkedes branchen at stabilisere udviklingen. Konsolidering, stærkt fokus på kundernes behov og effektiviseringer gennem ny teknologi har været med til at vende kurven, vurderer FSR – danske revisorer.

Om revisorFSR - danske revisorerSMV

Trods den økonomiske krise formår revisorbranchen at holde skinnet på næsen. Branchen holder som helhed en stabil omsætning i krisens kølvand. Samtidig er det de seneste år lykkedes for de store revisionsvirksomheder at hæve deres omsætning. Det viser en ny analyse af revisorbranchen fra FSR – danske revisorer.

”Den økonomiske krise har betydet, at der er sket en tilbagegang i visse mere konjunkturfølsomme opgaver til revisor. Samtidig er virksomhederne – revisors kunder – blevet væsentligt mere prisbevidste. Virksomhederne selv må effektivisere og skære ind til benet, så det forventer de også, at revisor gør. Samtidig er det en klar forventning i offentligheden, at revisor leverer et kvalitetsprodukt. Derfor er ”mere for pengene” blevet et udtalt konkurrenceparameter. Det har skærpet konkurrencen i revisorbranchen kraftigt, hvilket også viser sig i omsætningen,” siger adm. direktør hos FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen.

Positiv udvikling hos de store revisionsvirksomheder
I krisens første år - 2007 og 2008 - holdt revisorbranchen en stabil omsætning, men fra 2009 til 2010 faldt omsætningen med 4,6 procent. Trods en stigning fra 2010 til 2011, er det ikke lykkedes revisorbranchen som helhed at følge de forårsfornemmelser, der har været i erhvervslivet, da 2011-2012 igen bød på et lille fald i branchens samlede omsætning.
Ser man isoleret på de 12 største revisionsvirksomheder, viser de et modsat billede. Her steg omsætningen med 4,5 procent i 2011-2012. En del af forklaringen på den udvikling skal findes i, at revisionsvirksomhederne har konsolideret sig i løbet af krisen – omsætningsstigningen hos de store revisionsvirksomheder kan således ikke udelukkende tilskrives organisk vækst.

”Virksomhedernes dagligdag bliver ikke mindre kompleks, og den lovgivning, de skal leve op til, bliver heller ikke mindre i omfang. Udover revision efterspørger mange virksomheder også ydelser som rådgivning inden for skat, strategi, forretningsudvikling eller risikostyring. Det stiller krav til, at revisionsvirksomhederne kan levere høj kvalitet på en bred palette af faglige område. Det kræver en bredere vifte af højt specialiserede medarbejdere heraf nogle med kendskab til internationale forhold. Derfor ser vi en vis konsolidering i branchen i disse år, som også skal ses i sammenhæng med de skærpede kvalitetskrav til revisionen, som branchen er blevet mødt med de seneste år.”


Tabel 1:
Årlig vækst i samlet salg i rådgivende brancher(løbende priser)
 
Kilde: Danmarks Statistik / FIKS33


Figur 2:
Udvikling i nettoomsætning i de tolv største revisionsvirksomheder i Danmark

Kilde: Regnskaber i de tolv største revisionsvirksomheder i DK målt på antal revisorer


Læs hele brancheanalysen:

Om de danske revisorer

 • Der er i alt 4.210 aktive godkendte revisorer i Danmark og 1.139 godkendte revisionsvirksomheder (Samlet er antallet af fuldtidsansatte i revision og bogføringsbranchen omkring 15.000)
 • Revisionsvirksomhederne henter størstedelen (38 pct.) af deres samlede omsætning på selve revisionsydelsen. Herefter følger udarbejdelse af regnskaber (17 pct.), skatterådgivning (12 pct.) og bogføring (11 pct.).
 • Størstedelen af de aktive godkendte revisorer er enten tilknyttet en mindre revisionsvirksomhed med en til 10 godkendte revisorer (45 pct.) eller en af de store revisionsvirksomheder (25 pct.) med over 100 godkendte revisorer
 • En godkendt revisor i Danmark er i gennemsnit 52,2 år gammel
 • Blandt de godkendte revisorer er 3.385 mænd, og 825 er kvinder

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169