Status quo for virksomhedernes adgang til finansiering

NyhedEfter en række svage stramninger af kreditpolitikken over for virksomhederne i løbet af 2012, har pengeinstitutterne i første kvartal 2013 holdt status quo, viser Nationalbankens udlånsundersøgelse. Samtidig viser et fald i nedskrivninger og tab tegn på stabilisering, men der er fortsat lang vej til en direkte positiv udvikling, vurderer FSR – danske revisorer.

FSR - danske revisorerSMV
Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 2013 tegner et billede af en finansiel sektor, der fortsat kører en forsigtig kreditpolitik over for virksomhederne.
For første gang i et år har den finansielle sektor i 1. kvartal 2013 holdt kreditpolitikken næsten uændret over for erhvervskunderne, mens de tre foregående kvartaler løbende bød på svage stramninger.

Samtidig er andelen af nedskrivninger og tab faldet hos de mellemstore pengeinstitutter i 1. kvartal, mens de store pengeinstitutter ser en svag stigning. Det skal dog ses i forhold til, at de store de foregående kvartaler generelt har oplevet et svagt fald i tab og nedskrivninger.

”Set over det seneste år er der tegn på, at andelen af tab og nedskrivninger på udlån er ved at stabilisere sig. Når vi samtidig ser en udjævning af stramningerne i kreditpolitikken, kan vi håbe, at det tegner et billede af en finansiel sektor, der har toppet i forhold til at stramme kreditskruen over for virksomhederne,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen og tilføjer:

”Vi skal dog være opmærksomme på, at de danske virksomheder fortsat står i en vanskelig situation, hvor adgangen til kapital er indskrænket voldsomt. Selv om Nationalbankens undersøgelse viser en negativ kurve, der stabiliserer sig, er der langt til en udvikling i positiv retning. Det kan vi også se i vores surveys blandt revisorerne, hvor knap halvdelen vurderer, at adgangen til kapital blev forværret i 2012.” 

Fokus på virksomhedernes vilkår i vækstplan DK
Regeringen forhandler i disse dage det endelige indhold af Vækstplan DK, der har som mål at skabe vækst og beskæftigelse i den private sektor.

”Et af hovedelementerne i planen er en sænkelse af selskabsskatten, men vi skal huske, at det kun er virksomheder, som tjener penge, der får glæde af det. Gentagende undersøgelser viser, at adgangen til finansiering er en af hovedbarrierne for vækst. Derfor bør planen også sætte fokus på, at forbedre virksomhedernes adgang til finansiering,” siger Tom Vile Jensen og uddyber:

”Det er det småt med ordninger, som bredt afhjælper finansieringssituationen i Vækstplan DK. Der er lagt op til at give ekstra midler til EKF (Eksport Kredit Fonden), og de meget omtalte erhvervsobligationer på lang sigt kan gøre en forskel for de større virksomheder. Men de små virksomheder får ikke meget hjælp. Der er derfor fortsat behov tiltag, som fokuserer på de små virksomheder. En vej at gå kan være, at man ser på muligheden for at styrke de ordninger i Vækstfonden, som forbedrer de små virksomheders adgang til finansiering.”

 
Læs mere:

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169