Revisorernes kunder overvejer nyt alternativ til revision

NyhedMuligheden for at reducere omkostninger og en gennemgang af regnskabet, som bedre matcher mindre virksomheders behov for sikkerhed får revisorernes kunder til at overveje at skifte revisionen ud med den mindre omfattende udvidet gennemgang.

RevisionSMVFSR - danske revisorer

Seks ud af 10 revisorer har små og mellemstore virksomheder blandt deres kunder, som overvejer at udskifte revisionen af deres årsregnskab med den nye og mindre omfattende udvidet gennemgang. Det viser en survey fra FSR – danske revisorer.

Udvidet gennemgang er et mindre omfattende alternativ til SMV-virksomheder, som er omfattet af revisionspligten, men ikke vurderer, at de har brug for den høje grad af sikkerhed, en revision giver.

"Tanken med den nye erklæringsstandard er netop at give mindre virksomheder mulighed for at lade deres regnskab gennemgå på en måde, der i højere grad er tilpasset deres behov. Derfor er det positivt at se, at mange af disse virksomheder nu aktivt overvejer, hvad de har mest brug for " siger faglig direktør hos FSR – danske revisorer Jakob Dedenroth.

Udvidet gennemgang kan først benyttes på 2013-årsregnskaberne. Derfor findes der endnu ingen konkrete tal på, hvor mange virksomheder, som vil benytte den ny mulighed. Undersøgelsen fra FSR – danske revisorer er den første temperaturmåling af virksomhedernes interesse for det ny alternativ til revisionen.


                                                                            
Kilde: FSR - survey

Behovet for sikkerhed spiller på beslutningen
I undersøgelsen peger revisorerne på, at de primære grunde til, at virksomhederne overvejer at skifte er, at reducere omkostninger (73 pct.), og at virksomhederne selv ikke har brug for den høje sikkerhed en revision giver (66 pct).

Hidtil har lovgivningen krævet, at man anvender de internationale revisionsstandarder på alle lovpligtige revisioner - uanset virksomhedens størrelse. Det medfører en omfattende indsats fra revisors side. Med udvidet gennemgang kan revisor fremover - i de mindre virksomheder - foretage en noget mindre omfattende gennemgang af regnskabet - et såkaldt "Review" tilsat nogle supplerende handlinger, der øger sikkerheden for revisors konklusion.

Hos Dansk Erhverv lægger man vægt på, at det er den konkrete virksomheds situation, der skal danne udgangspunktet for valget mellem revision og udvidet gennemgang.

”For virksomhederne handler det i høj grad om, hvor høje krav virksomheden selv og dens interessenter har til sikkerheden af regnskabsoplysningerne. Hvad vil banken, kunderne og øvrige samarbejdspartnere have, og hvilke krav har ledelsen selv? Virksomhedens økonomiske situation og fremtidsplaner spiller også en rolle. Skal virksomheden for eksempel tiltrække nye investorer, giver det god mening at vurdere, hvilken sikkerhed de ønsker, når de skal vurdere regnskabsmaterialet,” siger chefkonsulent hos Dansk Erhverv, Ulla Brandt og tilføjer:

”Hvorvidt det nye alternativ til revisionen er interessant for virksomhederne afhænger dog af den enkelte virksomheds situation og ønsker. Et godt sted at starte er at tage en snak med sin revisor om fordele og ulemper ved den udvidede gennemgang.”


                                                                            
Kilde: FSR - survey

Læs hele undersøgelsen

Fakta om udvidet gennemgang:

 • Hvad er udvidet gennemgang
  En udvidet gennemgang er baseret et såkaldt "Review", der er en international erklæringsstandard, som er markant mindre omfattende end revisions-standarden.
  I forhold til reviewet er en udgivet gennemgang tilsat nogle supplerende handlinger, der øger sikkerheden for revisors konklusion. Det er fx kontrol af indberetninger til SKAT og engagementsforespørgsler til virksomhedens kreditgivere.
 • Hvem kan skifte?
  Udvidet gennemgang kan alene anvendes af virksomheder i regnskabsklasse B.
  Det er virksomheder, som over to år ikke overskrider to af følgende:
  Balancesum <= 36 millioner kroner
  Nettoomsætning <= 72 millioner kroner
  Antal ansatte <= 50
 • Hvordan skifter man?
  Hvis virksomheden har revisionspligt, skal beslutningen om at skifte til udvidet gennemgang træffes på virksomhedens ordinære generalforsamling. Skiftet kræver i sig selv ikke en ændring af virksomhedens vedtægter.

Læs mere: