Temperaturmåling: Lille bedring i et udfordret dansk erhvervsliv

NyhedAndelen af danske selskaber med underskud er faldet en smule. Omkring 3.600 selskaber har vendt underskud til overskud i første kvartal 2013. Fire ud af 10 selskaber har dog fortsat underskud, og hvert femte selskab kæmper både med underskud og en presset egenkapital. Det viser den kvartårlige opgørelse af de danske virksomheders tal om underskud og egenkapital fra Experian og FSR – danske revisorer.

FSR - danske revisorerSMV

Godt 190.000 danske aktie- og anpartsselskaber indgår i opgørelsen. Den viser, at 76.000 selskaber (40 pct.) har underskud, hvilket er en lille bedring ift. samme måling i januar 2013.   

”Det er nok desværre for tidligt at tale om deciderede forårstegn i erhvervslivet, selvom antallet af selskaber med underskud er faldet en smule.  Revisorerne, der pt. reviderer en stor del af de danske virksomheder, vurderer, at der fortsat er stor usikkerhed i markedet. Virksomhederne er fortsat meget tilbageholdne med at investere og adgang til finansiering er fortsat et stort issue - især for de mindre virksomheder”, siger erhvervspolitisk direktør hos FSR - danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Selvom flere selskaber har overskud end tidligere, er rigtig mange selskaber fortsat udfordrede, hvis det sammenholdes med før-krise-niveauet: 28 pct. af selskaberne havde underskud i starten af 2008, mens det i april 2013 er 40 pct.

”Over det sidste års tid har vi set små forbedringer af økonomien i erhvervslivet. Der er lidt færre selskaber med underskud og færre, der har en presset egenkapital. Men fire ud af 10 selskaber har fortsat underskud, og det er langt højere end før krisen, hvor kun godt hver fjerde selskab havde underskud”, siger Tom Vile Jensen.

 Læs hele analysen

Om opgørelsen:
I samarbejde med Experian offentliggør FSR – danske revisorer hvert kvartal en status på den økonomiske situation og udvikling i de danske virksomheder. Godt 190.000 selskaber indgår i opgørelsen.

I Experians database udarbejdes et ”statusbillede” hver 3. måned. Det vil sige, at der hver tredje måned tages en måling i den samlede selskabspopulation. Ved hver måling måles på selskabernes seneste regnskab.