Tilfredse medlemmer står sammen om indsatsen for kvalitet i lovgivningen og bedre rammevilkår

MedlemsnyhedFSR - danske revisorer opretholder den store opbakning fra sidste år og nyder godt af et højt tilfredshedsniveau hos medlemmerne. Det viser den årlige medlemsundersøgelse.

FSR - danske revisorer

FSR - danske revisorers medlemsundersøgelse 2013 viser, at tilfredshedsniveauet hos medlemmerne ligger på 90 procent, hvilket er nogenlunde stabilt i forhold til sidste år.

Samtidig er der bred enighed blandt medlemmerne om, at foreningens vigtigste rolle er at fungere som et samlet talerør for branchen og at påtage sig opgaven om at kæmpe politisk for kvalitet i lovgivning og bedre rammevilkår.
I undersøgelsen angiver medlemmerne således, at nogle af de største udfordringer er at overholde og holde sig opdateret med stadig større krav og skærpet lovgivning, og der er øget efterspørgsel efter adgang til faglig viden, opdaterede faglige værktøjer og flere faglige aktiviteter.  

Undersøgelsen er gennemført som et online spørgeskema blandt FSR - danske revisorers medlemmer i juli-august 2013. Formålet var at afdække branchens oplevelse af deres udfordringer samt vurdering af og tilfredshed med foreningens ydelser.

Læs mere om undersøgelsen og dens resultater