Andelsboligforeninger: Forsinkede regler skaber problemer

NyhedEn bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger stiller nye krav til nøgleoplysninger i årsrapporten. De nye krav er kommet så sent, at det har skabt usikkerhed for andelsboligforeningerne og har øget revisorernes arbejdsbyrde i forbindelse med udarbejdelsen og revisionen af andelsboligforeningernes årsregnskaber, mener FSR – danske revisorer.

FSR - danske revisorerRegnskab

Bekendtgørelsens nye oplysningskrav gælder først og fremmest når der købes og sælges andelsboliger. Men en række af disse oplysninger skal også indarbejdes som noter i de årsregnskaber, som andelsboligforeningerne netop nu er ved at udarbejde.

Desværre blev bekendtgørelsen først udstedt lige før jul, og vi afventer fortsat en tilhørende vejledning fra ministeriet for by, bolig og landdistrikter, der nærmere forklarer oplysningskravene. Ministeriet oplyser på deres hjemmeside, at vejledningen først forventes i marts 2014.

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 18. februar en ny vejledning for andelsboligforeningers aflæggelse af årsrapport. Den vigtigste nyskabelse består i, at de nye oplysningskrav er indarbejdet i modelregnskabet, som det anbefales at bruge, da det det sikrer høj gennemsigtighed i regnskabsoplysningerne. De nye oplysningskrav er indarbejdet på en sådan måde, at det er let at overføre oplysningerne fra regnskabet til de særlige formularer, som andelsboligforeningerne skal udfylde i forbindelse med køb og salg af andelsboliger.

Faglig direktør Jakob Dedenroth Bernhoft har følgende kommentar til forløbet:

”Det er yderst kritisabelt, at nye, omfattende oplysningskrav udstedes så sent i forhold til regnskabsudarbejdelsen. Det er kritisabelt både over for andelsboligforeningerne og administratorerne, der jo skal aflægge regnskabet, men også kritisabelt i forhold til revisorerne. Med Erhvervsstyrelsens nye vejledning har revisorer, administratorer og andelsboligforeningernes bestyrelse dog et godt grundlag for at overholde de nye krav til årsregnskabets noter.”

Bekendtgørelsen omfattende krav medfører, at revisorerne skal kontrollere en række nye oplysninger i andelsboligernes regnskaber. Oplysningerne skal sikre bedre gennemsigtighed og ensartethed i de oplysninger man finder i årsrapporterne og i de nøgleoplysninger, der skal udleves ved køb og salg af andelsboliger. Problemet er imidlertid, at oplysningskravene medfører et større tidsforbrug ved opstilling af regnskabet og revisionen.

”Det er klart, at de nye oplysningskrav pålægger revisorerne en større arbejdsbyrde uden at vi på forhånd har haft mulighed for at drøfte det med andelsboligforeningerne. Aftalerne med andelsboligforeningernes bestyrelser er nemlig for længst på plads”, siger Jakob Dedenroth Bernhoft og fortsætter: ”Den snak må revisorerne tage nu. Det er nødvendigt at præcisere arbejdsdelingen mellem bestyrelse, administrator og revisor. Hvem fremskaffer og indarbejder de nye krævede oplysninger i regnskabet – og hvilken dokumentation kræver revisor i den forbindelse? Revisor bør også gøre det klart, at de øgede krav – og dermed større tidsforbrug – uundgåeligt vil påvirke arbejdsindsatsen ved udarbejdelse og revision af regnskabet ”.

Kontakt

 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Jan Brødsgaard

  Fagkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1060