Cand.merc.aud.-studiet rammes af fremdriftskrav fra sommeren 2015

NyhedPolitikerne udskyder ændringer for cand.merc.aud. til sommeren 2015. Fra da af vil det ikke længere være muligt at tilrettelægge sit cand.merc.aud.-fuldtidsstudie så fleksibelt som hidtil. Nu skal dialogen tages med universiteterne, for de har muligheden for at tilgodese firmaernes og de studerendes behov for fleksibilitet i hverdagen.

FSR - danske revisorerUddannelse

I juni 2013 vedtog Folketinget en ændring af universitetsloven, der betyder, at den udbredte praksis med at tage cand.merc.aud.-studiet på deltid ved siden af sit arbejde som revisor bliver lukket. Dette gøres ved at kræve, at de studerende er tilmeldt fag, der min. svarer til 60 ECTS-point pr. år, samt de tilhørende eksaminationer uden mulighed for framelding. Det vil sige, at studiet fremover skal tages på fuld tid uden mulighed for at udskyde fag og eksamener til senere.

FSR – danske revisorer har arbejdet for, at cand.merc.aud.-studiet skulle undtages for reglerne, der ensidigt fokuserer på studiefremdrift og ikke kigger på kvaliteten af uddannelsen samt samspillet mellem teori og praksis. Dette har ikke været muligt at få gennemført selvom foreningen har været i dialog med flere ministre, styrelser og erhvervsorganisationer.

”Alle undersøgelser viser, at uddannelserne har mest kvalitet og relevans når der er et tæt samspil mellem teori og praksis, og jeg kan godt forstå, at vores medlemmer stiller sig uforstående over politikernes beslutning, siger erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen.

Krav til studiefremdrift udskudt et år
FSR – danske revisorer er tilfredse med, at politikerne besluttede at udskyde de skærpede krav om tilmelding til fag og eksamener, så de først træder i kraft fra september 2015 for alle kandidatstuderende. Den ekstra tid vil foreningen sammen med medlemsfirmaerne bruge på dialog med CBS og Syddansk, Aalborg og Aarhus Universitet. Ønsket fra branchen er, at man tilgodeser de studerende og revisionsfirmaernes behov for fleksibilitet i hverdagen. FSR – danske revisorer opfordrer alle medlemsvirksomheder, der har ansatte, der går på det lokale universitet, til at tage dialogen med universiteterne, om hvordan de forholder sig til de nye krav.

Tom Vile Jensen udtaler: ” Nu får cand.merc.aud.'erne et ekstra år at løbe på frem mod 2015, og det giver luft til både de studerende og revisionsfirmaerne. Det er nu vigtigt, at vi får en dialog med universiteterne, for de har mulighed for at være fleksible i forhold til revisionsfirmaerne, de revisorstuderende og deres behov, og de muligheder bør universiteterne selvfølgelig gøre brug af."

Udsættelsen kræver en ændring af universitetsloven, og der blev fremsat et lovforslag til ændring af loven 29. januar 2014 som forventes vedtaget af Folketinget d. 20. maj 2014.

Brugerbetaling kan føre til færre studerende
Det er muligt for universiteterne at oprette cand.merc.aud.-studiet som en reel deltidsuddannelse. Dette indebærer, at universiteterne kan kræve brugerbetaling fra de studerende, hvilket de facto skal betales af revisionsfirmaerne.

FSR – danske revisorer er bekendt med, at de forskellige universiteter overvejer løsninger, der kan mindske de uheldige virkninger af kravene om studiefremdrift på cand.merc.aud.-studiet. De overvejelser vil foreningen og branchen gerne støtte op om.

”Vi opfordrer universiteterne til at lytte til revisionsfirmaerne og tænke alle muligheder igennem og tænke sig grundigt om, inden de eventuelt indfører brugerbetaling. Brugerbetaling kan få den konsekvens, at revisionsvirksomhederne ikke kan eller vil betale, og det betyder færre studerende til skade for universiteterne selv, og det kan ingen egentlig være tjent med.”, siger Tom Vile Jensen.

FSR – danske revisorer fortsætter med at arbejde for en fleksibel cand.merc.aud.-uddannelse, der ikke er brugerbetalt i det omfang, som er en følge af den nuværende lovgivning.

Alle studerende der starter eller er begyndt på en kandidatuddannelse fra 1. september 2015 skal tilmeldes fag og eksamener svarende til 60 ECTS-point årligt. Der sker automatisk tilmelding til eksamen samt 1. omeksamen uden mulighed for framelding.

Der er tilmeldingsfrist for cand.merc.aud.-studiet over hele landet d. 1. april 2014 - på nogle universiteter er det kl. 12 -, med studiestart september 2014.

 

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Er du årets revisions- eller regnskabstalent. Danica Prisen 2014

Ansøg om Danica Prisen 2014 og bliv hædret som årets revisions- eller regnskabstalent.

Ansøgningsfrist er d. 10. juli 2014.

Læs mere på www.fsr.dk/DanicaPrisen

1. prisvinderne i 2013 Sarah og Rune Weble fra henholdsvis EY og SAS Institute.