Deltag i fokusgruppe om medlemsmagasinet SIGNATUR

MedlemsnyhedKunne du tænke dig at være med til at gøre dit fagblad endnu bedre?

FSR - danske revisorer

Vi ønsker at gøre FSR – danske revisorers medlemsmagasin SIGNATUR endnu bedre, og til det har vi brug for gode ideer og velovervejet kritik.

Derfor afholder vi en fokusgruppe i Odense tirsdag den 10. juni fra kl. 15.00 – 18.00.

På mødet skal vi have kortlagt magasinets styrker og udviklingspunkter. Vi skal finde frem til, hvad der fungerer godt i magasinets nuværende form, og hvilke elementer, der kan gøre magasinet endnu mere læseværdigt og værdifuldt for vores medlemmer.

Evalueringen tager afsæt i det seneste nummer af SIGNATUR, som netop nu er på trapperne. Deltagelse i fokusgruppen forudsætter derfor, at du har læst dette nummer inden mødets afholdelse.

Som tak for hjælpen får du en gave (værdi 500 kroner) og kørselskompensation. Der vil til mødet blive serveret kaffe, te, vand og en sandwich.

Hvis du ønsker at deltage i denne fokusgruppe, eller har du yderligere spørgsmål, skal du kontakte Anne Marx Lorenzen på aml@fsr.dk senest 22. maj 2014.

Kontakt

  • Jan Wie

    Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

    3369 1028
    4193 3128