Krakas anbefalinger til revisorbranchen

RevisionFSR - danske revisorer

Krakas Finanskrisekommission har i dag præsenteret deres analysere af årsagerne til finanskrisen i Danmark. Et af de delemner analysen behandler er revisorernes rolle, hvor Kraka kommer med en række anbefalinger i forhold til revisionen af SIFI’erne, de systemisk vigtige pengeinstitutter. 

”Det er positivt, at der er interesse for revisors ydelser, og vi hilser interessen for revisorbranchen velkommen. Det er vigtigt, at vi lærer af de erfaringer, der kan drages fra finanskrisen – også i forhold til revisorernes rolle. Derfor har FSR – danske revisorer også selv bidraget til Krakas analyse, og vi har læst anbefalingerne med stor interesse,” siger adm. direktør hos FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.

Undgå dobbeltlovgivning
Anbefalingerne fra Kraka går blandt andet på at sætte regler for, hvorvidt revisorer, der udfører ekstern revision, af en SIFI-bank også må sælge andre ydelser til banken, og man anbefaler at se på, hvorvidt det skal være Finanstilsynet og ikke generalforsamlingen, der skal vælge SIFI-bankernes revisorer.

”EU-landene inklusiv Danmark har som svar på finanskrisen netop vedtaget et nyt regelsæt, som indføres i Danmark over de næste år. Disse regler begrænser mængden og arten af de rådgivningsydelser bank-revisorer må tilbyde og indebærer obligatorisk revisor-rotation. Samtidig sker der en styrkelse af revisionsudvalgenes rolle blandt andet via udbudsregler, og myndighederne får øgede beføjelser,” siger Charlotte Jepsen og uddyber:

”De kommende regler adresserer dermed de samme udfordringer som Krakas anbefalinger. Derfor er vores opfordring til regeringen, at de nye regler fra EU får lov til at virke, før vi indfører endnu et nyt regelsæt. De lovgivningsmæssige krav til SIFI-bankernes revisorer er samtidig løftet markant herhjemme via krav til certificering og øget efteruddannelse. Derfor opfordrer vi til, at man lader disse tiltag virke, inden man lægger endnu et lag regler hen over banksektoren.”

Uenighed omkring metoden
Samtidig med anbefalingerne kommer Kraka med en række hovedkonklusioner omkring revisorernes rolle.
I forhold til konklusionerne, hvor der stilles spørgsmål ved, om markedet er i stand til at levere den revisionskvalitet myndighederne efterspørger, er FSR – danske revisorer mere skeptiske, da foreningen ser nogle usikkerheder i det bagvedliggende analytiske arbejde.

En af de bærende præmisser for Krakas konklusioner er en sammenhæng mellem kompleksiteten i en revision og en virksomheds balancesum. Da bankerne har høje balancesummer, bør de derfor bruge flere penge på revision end andre virksomheder, hvis det ikke skal gå ud over kvaliteten i revisionen, vurderer Kraka.

”Her er det som udgangspunkt vores vurdering  - som vi har adresseret over for Kraka tidligere, at der ikke er sammenhæng mellem kompleksiteten eller arbejdsbyrden i en revisionsopgave og virksomhedens balancestørrelse. F.eks. kan det være mindre byrdefuldt at revidere en virksomhed med få store aktiver og passiver i forhold til at revidere en virksomhed med mange små aktiver og passiver,” siger Charlotte Jepsen og uddyber:

”Samtidig tager Krakas metode ikke højde for brugen af intern revision, når det opgøres, hvor mange ressourcer, der anvendes på revision i bankerne. Dette gør, at revisionshonoraret ikke meningsfuldt kan sammenlignes for SIFI’er og ikke finansielle virksomheder. Reelt kunne det i stedet forholde sig sådan, at den stærke interne revision i bankerne er den væsentligste årsag til, at der findes forskelle i revisionshonoraret mellem finansielle og ikke-finansielle virksomheder.”

Læs mere:

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169