Kreditklemme og recession er virksomhedernes største trusler

NyhedKreditklemme, global recession, regulering og ændrede lovkrav udgør de største trusler for de danske virksomheder. Det viser en analyse blandt 101 CFO’s.

FSR - danske revisorer

Likviditet og kreditklemme er her og nu den største trussel for de danske virksomheder. Det vurderer størstedelen af de danske CFO’er i en analyse udarbejdet af FSR – danske revisorer i samarbejde med YouGov.
Efter kreditklemme er det global recession samt regulering og ændrede lovkrav, som udgør de trusler for virksomhederne her og nu, vurderer CFO’erne i undersøgelsen.

Set over de kommende tre år er likviditet/kreditklemme fortsat blandt de største trusler for virksomhederne, det svarer en ud af fire CFO’er.
Flertallet – 28% - peger dog på global recession som den største trussel på den lidt længere bane, mens regulering og ændrede lovkrav med den treårige horisont rykker ned som den tredje største trussel (24%).

Mere fokus på risikostyring
I kølvandet på finanskrisen er virksomhederne begyndt at have større fokus på deres potentielle trusler. Over de seneste tre år har det at risikostyre fået mere og mere opmærksomhed i virksomhederne, vurderer CFO’erne.
Knap to tredjedele af virksomhederne (61 pct.) har ifølge CFO’erne større eller meget større fokus på virksomhedernes risici end for tre år siden.

Samtidig arbejder over halvdelen af virksomhederne på at forbedre deres risikostyring, og knap halvdelen rapporterer om risici mindst hver måned. Det er særligt analyse af risici, overvågning og afdækning af risici, virksomhederne har fokus på, viser analysen.

Virksomhedernes øgede fokus på risikostyring afspejles i analysens resultater, hvor tre ud af fire CFO’s er enige i, at virksomhederne i dag er bedre rustet til at imødegå en økonomisk krise end for tre år siden.

Læs hele analysen her:

Om undersøgelsen:
FSR – danske revisorer har i samarbejde med YouGov gennemført en risikoanalyse blandt CFO´er i de største danske virksomheder. Formålet med undersøgelsen er at afdække en række elementer indenfor følgende forhold: Oplevede risici og trusler for virksomheden samt risikohåndtering og fokus i virksomheden.

Undersøgelsen er gennemført i juni 2013 via telefoninterview.
I alt er der gennemført 101 interview i målgruppen.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147