Ny analyse: Ejerskifte er et godt alternativ til at starte nyt

NyhedI de kommende år står rekordmange danske virksomheder over for et ejerskifte. At købe en etableret virksomhed kan være et godt alternativ til at starte op fra bunden. Ejerskiftede virksomheder har nemlig tre gange bedre overlevelseschancer end nystartede virksomheder, viser en ny analyse fra Vækstfonden.

FSR - danske revisorerSMV

Udvalgte figurer:

Indekserede konkursrater de første tre år efter lånet med Vækstkaution, fordelt på aktiviteter, kautioner udstedt 2000-2008
Kilde: Vækstfonden beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik

At købe en etableret virksomhed kan være et godt og mindre risikabelt alternativ til at starte op fra bunden. En ny analyse fra Vækstfonden viser, at ejerskiftede virksomheder oplever positive vækstrater, og samtidig har de markant færre konkurser, end nystartede virksomheder, hvor vækstraterne er højere men konkursraterne ligeså.

”Først og fremmest er det positivt at bemærke, at de ejerskiftede virksomheder, som klarer skærerene de første tre år, opnår en årlig vækst på 5 pct. i antal medarbejdere og 7 pct. i omsætning, som er fornuftige vækstrater. Samtidig ser vi, at de ejerskiftede virksomheder har nogle af de laveste konkursrater, når vi sammenligner med andre grupper af virksomheder, som vi har medfinansieret”, siger analysechef i Vækstfonden, Ditte Rude Moncur.

Siden 2000 har Vækstfonden været med til at finansiere over 900 ejerskifter. I analysen har Vækstfonden set nærmere på, hvordan 454 virksomheder, som har fået finansiering mellem 2000 og 2008, har klaret sig de første tre år efter ejerskiftet.

Sunde virksomheder lukker uden ejerskifte
Hos FSR – danske revisorer har man også fokus på ejerskifter. Revisor er ofte den første virksomhedsejerne spørger til råds om ejerskifte, da de har deres gang i over 180.000 virksomheder i forbindelse med revisionen af årsregnskaberne. I en survey fra marts 2014 vurderer tre ud af fire revisorer, at en ejerskiftet virksomhed har større chance for at overleve end en nystartet virksomhed. Samtidig havde hver femte revisor inden for de seneste 3 år oplevet, at sunde virksomheder er lukket på grund af manglende ejerskifte.

”Det er et problem for samfundet, når sunde virksomheder må lukke, enten fordi det er svært at finde en køber, eller fordi ejerskiftet går skævt. Vækstpotentialet går til spilde, og arbejdspladser går tabt. Den største udfordring er, at virksomhedsejere kommer alt for sent i gang med at planlægge salget af deres virksomhed. Her har revisorerne en vigtig rolle i at rådgive ejerlederne til at komme i gang i god tid, og sørge for at trimme virksomheden, så den i princippet altid er salgsparat i tilfælde af, at den rette køber skulle komme forbi”, siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

De interne købere skaber mest vækst
Det er ikke helt uden udfordringer, når virksomheder skal gennemgå et ejerskifte. Derfor har Vækstfonden set nærmere på, hvilke faktorer, der er med til at skabe et succesfuldt ejerskifte.

Her viser det sig, at interne købere klarer sig bedre end købere udefra. Hos de interne købere er konkursraterne lavere, og væksten i årets resultat, årsværk og omsætning er højere, end hos de eksterne købere – i hvert fald på den korte bane.

”Forståelse for virksomheden er grundlaget for et godt ejerskifte. Vækstfondens resultater viser ganske tydeligt, at det er sværere at komme udefra i forhold til fx at være ansat i virksomheden og dermed have et godt kendskab til både branche og virksomhed”, siger Tom Vile Jensen. 

Erfaring med at drive virksomhed er et middel til at øge succesraten for den eksterne køber. Inddrager en ekstern køber den nuværende ejer, har det overraskende positive effekter.

”Når køberen er ekstern kan det være et stort plus, at sælgeren fortsat er involveret i virksomheden i en overgangsperiode. Det kan ses på virksomhedernes vækst både på toplinjen og på bundlinjen – og det er også med til at mindske sandsynligheden for konkurs. Det samme gælder for brugen af sælgerfinansiering”, siger Ditte Rude Moncur.
 

Se hele undersøgelsen:

Om undersøgelsen:
Siden 2000 har Vækstfonden været med til at finansiere mere end 900 ejerskifter. Analysen giver et indblik i, hvordan 454 virksomheder, der har modtaget finansiering i form af vækstkautioner i perioden 2000-2008, har klaret sig de første tre år efter ejerskiftet. Derudover ser analysen også nærmere på, om det er muligt at finde særlige karakteristika for succesfulde ejerskifter.

Hovedkonklusioner:
Analysen viser, at de ejerskiftede virksomheder oplever positive årlige vækstrater i omsætningen og antal årsværk på hhv. 7 pct. og 5 pct. de første tre år efter ejerskiftet. Derudover har ledelseserfaring en positiv effekt på, hvorvidt ejerskiftet bliver succesfuldt.
Når køber er ekstern, spiller specielt sælgerinvolvering og –finansiering en afgørende rolle i forhold til at sikre et succesfuldt ejerskifte. Det samme gælder for køberens erfaring med at drive virksomhed.
Til slut understreger analysen, at ”kvalitet koster”. Således viser analysen, at de virksomheder, der bliver handlet til en pris på +4 kr. per indtjeningskrone, har højere vækst på bundlinjen og lavere konkursrater, end dem der bliver handlet til en lavere pris.

Læs hele surveyen blandt revisorerne

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Sara Sayk

  SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169