Nye regnskabsregler risikerer at skade virksomheder

NyhedImplementeringen af nye EU-regler kan fjerne en række oplysninger fra de mindste virksomheders regnskaber. Hensigten er at lette den administrative byrde. Men virksomhederne selv vurderer, at færre oplysninger øger usikkerheden for deres forretning.

RegnskabFSR - danske revisorer

Når Folketinget i januar 2015 skal indføre EU's regnskabsdirektiv i dansk lovgivning, bliver der mulighed for, at op mod 80.000 mindre virksomheder i fremtiden kan aflevere årsregnskaber med meget færre oplysninger end i dag.

”Det kan virke besnærende at lempe på regnskabsreglerne. Men fjerner vi oplysninger fra regnskaberne, risikerer vi, at effekten i stedet for lempelser bliver øgede byrder og større risici ved at drive forretning. Færre oplysninger i regnskaberne kan for eksempel føre til flere tab i forbindelse med samhandel og aftaler, fordi mange af de økonomiske informationer, der i dag er åbent tilgængelige i regnskaberne, forsvinder,” siger Charlotte Jepsen, adm. direktør hos FSR - danske revisorer.

Færre oplysninger kan koste på bundlinjen
De danske revisorer er ikke alene med deres bekymring. En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at knap halvdelen af virksomhederne mener, at det vil skabe større usikkerhed for deres forretning, hvis der var færre oplysninger i regnskaberne end i dag.

Undersøgelsen viser, at mange virksomheder benytter regnskaber og kreditinformation i deres dagligdag. Desuden har hver femte virksomhed inden for de seneste 12 måneder sagt nej til en kunde på baggrund af et regnskab eller kreditinformationer. Derfor er også Dansk Erhverv betænkelig, hvis forslaget ender med at fjerne vigtige oplysninger fra regnskaberne.

”Hvis regeringen implementerer direktivet fuldt ud, så udvander man oplysningerne i regnskaberne, og det vil mindske virksomhedernes muligheder for at vurdere deres risici, inden de indgår en aftale. Det kan i sidste ende koste på virksomhedernes bundlinje,” siger markedsdirektør hos Dansk Erhverv, Søren Friis Larsen.

Ingen reelle lempelser
Hverken han eller Charlotte Jepsen mener, at forslaget vil gøre det nemmere for erhvervslivet.

”Ser vi helt lavpraktisk på det, er det ikke mange knæbøjninger virksomhederne sparer, hvis man fjerner de oplysninger, som direktivet foreslår. Virksomhederne skal nemlig stadig udarbejde tallene for at kunne give de øvrige oplysninger, regnskabet fortsat skal indeholde. Dermed kan vi ende med at skjule vigtige regnskabsdata for offentligheden i bytte for en tvivlsom besparelse,” siger Charlotte Jepsen.

”Der er ikke tvivl om, at vi gerne ser lempelser for erhvervslivet. Men vi forholder os også til, at virksomhederne bruger hinandens regnskaber til at drive deres forretning effektivt og til at kigge kunder og konkurrenter i kortene. Der ligger en så stor værdi i årsregnskaberne, at det, der ved første øjekast ligner en lempelse, risikerer at blive en byrde for virksomhederne,” siger Søren Friis Larsen.
 

Læs mere:

Fakta:
Hvad kan forsvinde fra årsregnskaberne?
Implementeres direktivet fuldt ud, vil der af de mindste virksomhedernes årsregnskaber kun fremgå ganske få balanceposter og ingen resultatopgørelse. Se vores eksempelregnskab for et overblik.

Hvad skal fortsat udarbejdes?

  • Virksomhederne skal fortsat kende de nuværende regnskabstal for at levere de oplysninger, mikroregnskabet skal indeholde.
  • Resultatopgørelsen, der i dag er en del af årsregnskabet, kan fjernes med direktivet, men virksomheden skal ifølge direktivet fortsat udarbejde en resultatopgørelse indeholdende en række poster. Uanset om denne skal medtages i årsregnskabet eller ej.
  • Selskabsselvangivelsen til SKAT forudsætter fortsat, at man kender nogle af de tal, som kan fjernes fra regnskabet.
  • Virksomhederne skal fortsat indberette en række af de regnskabstal, som kan fjernes fra regnskabet, til Danmarks Statistik, og virksomheden skal fortsat selv opbevare det samlede årsregnskab.

Hvem omfatter "mikro"-reglerne?
Mikro-reglerne vil omfatte omkring 80.000 af de godt 200.000 danske selskaber. Mikroreglerne gælder virksomheder, som ikke overskrider 2 eller flere af følgende grænser:

  • Balancesum EUR 350 000 (2,6 mio. kr.)
  • Nettoomsætning EUR 700 000 (5,2 mio. kr.)
  • Gennemsnitligt antal ansatte 10

Hvilke virksomhedstyper gælder reglerne?
Mikro-reglerne gælder for selskaber med begrænset hæftelse – altså de mindste aktieselskaber, anpartsselskaber og de nye IVS’er (iværksætterselskaber). Begrænset hæftelse betyder, at ejeren af selskabet ikke hæfter med sin personlige formue for selskabets drift, som det er tilfældet for en enkeltmandsvirksomhed.