Klar forbedring af kvaliteten i revisionsvirksomhederne

NyhedKurven er knækket. Andelen af revisionsvirksomheder, der ender i Revisornævnet falder markant for første gang i flere år. FSR – danske revisorers formand glæder sig over, at foreningens kvalitetsindsats ser ud til at virke

Revision

På bare ét år er andelen af revisionsvirksomheder, der får den hårdeste sanktion i form af en indbringelse for Revisornævnet blevet mere end halveret. Fra 10 pct. i 2012-kontrollen til ca. fire pct. i 2013.

Det fremgår af Revisortilsynets kvalitetskontrol for 2014, som netop er blevet offentliggjort. I redegørelsens resultater indgår 157 afsluttede kontroller af revisionsvirksomheder, som har omfattet 433 kontrollerede revisorer og 1020 enkeltsager. 

Halveringen af revisionsvirksomheder, der ender i Revisornævnet er understøttet af den kvalitetsindsats, som foreningen har iværksat de seneste år, mener FSR – danske revisorers formand Jens Otto Damgaard:

”Det er en stor glæde at konstatere, at vores kvalitetsindsats ser ud til at have virket. Vi har igennem flere år fokuseret massivt på at højne kvaliteten i revisionsvirksomhederne. Både gennem konkrete efteruddannelsesaktiviteter, adgang til kvalitetssikringssystemer, rådgivning og vejledning og meget andet. Senest har vi sidste år lanceret 17 konkrete kvalitetsinitiativer, der skal bidrage til at højne kvaliteten yderligere. Den indsats har vi fortsat til gode at se effekterne af i de kommende år”.  

FSR – danske revisorers administrerende direktør Charlotte Jepsen hæfter sig ved, at særligt kvalitetsstyringen i revisionsvirksomhederne er væsentligt forbedret. 

”En af de hyppigste årsager til at revisorerne er blevet indbragt for nævnet har været problemer med kvalitetsstyringssystemerne, som ikke er blevet brugt rigtigt. Her kan vi for første gang se en meget markant forbedring i 2013-kontrollen. Det vidner om, at vores investering i kvalitetsstyringssystem og værktøjer til medlemmerne og vores tætte dialog med især mindre revisionsvirksomheder om deres kvalitet, har båret frugt. Det er meget positivt, og det vil vi gøre mere af”. 

Ud over at kontrollere virksomheder har kvalitetskontrollen også kontrolleret 433 enkelte revisorer. Her fik ca. 14 pct. af revisorerne både en påtale og en indbringelse for Revisornævnet i 2013 mod 15 pct. i 2012. Andelen af revisorer, der fik en påtale er knap 10 pct. i 2013 mod ca. 7 pct. året før. 

”Det er særligt fejl i erklæringerne, og manglende dokumentation af udførelsen af opgaverne, der trækker ned i statistikken. Jeg er overbevist om, at vi nok skal se en fremgang også for enkeltrevisorer i de kommende år, når vores nye kvalitetsindsats har fået lov at virke”, siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

"Det gode samarbejde med Erhvervsstyrelsen om kvalitetsdagsordenen er også med til at nære en forventning om at knække kurven for enkeltsagskontrollen”.

Læs Revisortilsynets redegørelse

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147