FSR: 14 forslag til forbedring af retssikkerheden på skat

PressemeddelelseFSR – danske revisorer for skatteministeren fremlagt 14 forslag til bedre retssikkerhed på skatteområdet. Foreningen foreslår blandt andet, at der nedsættes en Retssikkerhedsgruppe, der skal sikre, at ny lovgivning på skatteområdet er undersøgt for retssikkerhedsmæssige problemer

Skat

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er med Retssikkerhedspakke 1 ved at planlægge en række nye initiativer, der skal forbedre retssikkerheden på skatteområdet. FSR – danske revisorer bakker op om ministerens initiativ og har udarbejdet 14 forslag til, hvordan retssikkerhed kan forbedres.

”Der har været et stort pres på retssikkerheden i de senere år, og derfor lægger vores lovkatalog op til en række ændringer for, hvordan vi lovgiver, administrerer og klagebehandler på skatteområdet. Med retssikkerhedskataloget vil vi gerne bakke skatteministeren op i hans bestræbelser på at styrke retssikkerheden”, siger Bjarne Gimsing, statsautoriseret revisor og formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg.

Bjarne Gimsing peger på, at god retssikkerheden altid starter med god lovgivning:

”Man kan forebygge mange retssikkerhedsmæssige problemstillinger ved at fange problemerne i opløbet. Vi foreslår derfor oprettelsen af en retssikkerhedsgruppe, der kan have til opgave at bidrage til bedre kvalitet og retssikkerhed i lovgivningsprocessen”, siger Bjarne Gimsing.

Gruppen foreslås sammensat af henholdsvis repræsentanter fra Skatteministeriet, virksomheder, SKAT og rådgivere.

SKAT skal ikke afprøve lovgivningen
Et andet område, der ifølge Bjarne Gimsing er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, er, når SKAT, efter de har vundet en sag over en skatteyder, straks rejser en ny sag for at afprøve lovgivningen yderligere. Denne praksis er uholdbar, mener formanden:  

”Vi vil gerne sætte ind, der hvor SKAT forsøger at afprøve lovgivningen til fordel for sig selv ved at rejse nye sager. Konsekvensen har eksempelvis været, at nogle erhvervsmæssige fradrag ikke længere kan fradrages, selvom der ikke er sket en ændring af reglerne. Den form for ”produktudvikling” er retssikkerhedsmæssigt problematisk.  Vil man ændre reglerne, så må SKAT gå til Folketinget og få ændret loven. Det giver gennemsigtighed for alle parter”, siger Bjarne Gimsing.

Skatteministeren forventes at fremlægge Retssikkerhedspakke II i foråret 2016. FSR – danske revisorer ønsker med sine 14 nye forslag at bidrage til dette arbejde som inspiration til ministeren og Folketinget. 

Læs om alle 14 forslag her

 

 

 

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147