120.000 flere anpartsselskaber på 15 år

PressemeddelelseFlere virksomhedsejere vælger at drive deres virksomhed i selskaber med begrænset hæftelse. Udviklingen er udtryk for en professionalisering af dansk erhvervsliv og skaber et fortsat behov for gennemsigtighed om selskabernes økonomi.

AnalyseFSR - danske revisorerVærdien af revision


Notat: Selskaber med begrænset hæftelse
Der er sket en betydelig stigning i antallet af selskaber med begrænset hæftelse, hvor ejeren kun hæfter for en mindre del af selskabets
kapital.
Læs hele notatet

Selskaber med begrænset hæftelse (Aps’er, A/S’er, IVS’er) er blevet populære i dansk erhvervsliv.
Fra 2001 til 2014 er antallet af disse selskaber, hvor ejeren som udgangspunkt ikke hæfter personligt, steget fra godt 78.000 til knap 200.000. En stigning på over 150 pct. på 15 år.

Udviklingen skal ifølge Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer ses som en professionalisering af de danske virksomheder.

Selskaber med begrænset hæftelse gør eksempelvis iværksætteri og ejerskifte nemmere. I ”bytte” for den begrænsede hæftelse skal selskaberne eksempelvis, modsat personligt drevne virksomheder, aflægge årsregnskab. Det offentligt tilgængelige regnskab gør virksomhedens økonomi mere gennemsigtig for bank og samhandelspartnere og åbner op for eksempelvis at blive kreditscoret.

”Når der er kommet 120.000 flere aps’ere til siden år 2000, skyldes det, at virksomhederne gerne vil opnå de fordele, der er ved at organisere sig på den måde. Det er både nemt og relativt billigt at starte virksomhed gennem disse selskabsformer. Samtidig fremstår virksomheden også mere professionel over for banker og kunder, bl.a. fordi den skal aflægge regnskab med en række centrale oplysninger om virksomheden økonomi. Og ofte er samarbejdet med andre afgørende for at kunne få en virksomhed til at blive en god forretning”, siger Tom Vile Jensen og fortsætter:

”Ejerne af et ApS risikerer heller ikke automatisk store økonomiske tab, hvis det går galt med virksomheden. Netop fordi de i udgangspunktet alene kan tabe det beløb, de har indskudt i selskabet. Det er en vigtig forudsætning for at nogle tør tage chancen og springe ud som virksomhedsejer,” siger Tom Vile Jensen.

Langt størstedelen af den økonomiske aktivitet i dansk erhvervsliv skal også findes i de cirka 37.100 aktieselskaber og cirka 199.500 anpartsselskaber, der i dag er aktive i Danmark.
Alle disse næsten 240.000 selskabers årsregnskaber, ejeroplysninger og personer i ledelsen er tilgængelige for alle og kan ses eller downloades fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.virk.dk.

”Det er vigtigt, at vi bevarer åbenheden og gennemsigtigheden i forhold til vores ApS’er og A/S’er, så alle får gavn af de muligheder, der ligger i disse selskabsformer. Det betyder også, at der skal være tilstrækkelig og troværdig information i deres årsregnskaber, så det giver mening for beslutningstagere at søge oplysninger der. Det er en samfundsmæssig billig måde at skabe transparens og holde erhvervslivets transaktionsomkostninger nede på,” siger Tom Vile Jensen.
 

Læs hele Undersøgelsen:

Om selskaber med begrænset hæftelse

Den umiddelbare fordel ved at oprette et selskab med begrænset hæftelse ligger i selve betegnelsen; nemlig at stifteren/ejeren af selskabet begrænser sin hæftelse for tab til den indskudte selskabskapital.

Selskabets kreditorer kan ikke gøre krav i ejerens(nes) personlige aktiver (hus, opsparing etc.), hvis selskabet ikke er stand til at betale den skyldige gæld eller går konkurs. Ejeren løber således en mindre økonomisk risiko ved at oprette et selskab med begrænset hæftelse end ved et selskab uden begrænset hæftelse (enkeltmandsvirksomhed, Interessantselskab (I/S), Kommanditselskab).

En anden fordel ved at stifte selskab med begrænset hæftelse er, at omkostningerne forbundet med at stifte denne type selskaber typisk er forholdsvis lave. For anpartsselskaber er kravet til indskudskapitalen fx blevet sænket af flere omgange. Første gang i 1996 fra 200.000 kr. til 125.000 kr. Derefter blev det igen i 2009 sænket fra 125.000 kr. til 80.000 kr. og sidst i 2013, hvor det blev sænket til 50.000 kr.

I 2013 introducerede regeringen som en del af en ændring i Selskabsloven en ny selskabsform: Iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab er en særlig type selskab, hvor kapitalkravet blot er 1 kr. ved stiftelsen. 

 

 

 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169