Maersk Drilling: Vinder af CSR Prisen 2015 - virksomhed med mellem 2000 og 6000 medarbejdere:

Som en international virksomhed gør Maersk Drilling sig sit ansvar klart og giver kausale sammenhænge mellem en CSR-indsats uden for virksomheden og de forretningsmæssige resultater

CSR

Maersk Drilling er vinder af CSR Prisen 2015  inden for kategorien virksomhed med mellem 2000 og 6000 medarbejdere med rapporten "Sustainability Report 2014", som består af en on-line rapport og en supplerede publikation "Sustainability Snapshots 2014".

Maersk Drilling vinder prisen for succesfuldt at rapportere om CSR på en tillidsvækkende måde, der mangfoldiggør CSR-dagsordenen inden for olie- og gasindustrien. Som en international virksomhed gør Maersk Drilling sig sit ansvar klart og giver kausale sammenhænge mellem en CSR-indsats uden for virksomheden og de forretningsmæssige resultater. Rapporten drager læseren ind i virksomhedens verden med målinger af effekt, case-beskrivelser og performance data og Maersk Drilling tilgodeser forskellige interessenters behov for information med en vellykket kombination af on-line rapportering i responsive web design og det traditionelle trykte medie.

Rapporten fremhæver desuden prioriteter inden for væsentlige områder og behandler dem konsistent med beskrivelser af Maersk Drilling's 'position', 'performance' og 'progress'. Rapporten dækker virksomhedens arbejde inden for FN Global Compact's 10 principper.