Palsgaard: Vinder af CSR Prisen 2015 - virksomhed med færre end 2000 medarbejdere

Rapporten tager læseren i hånden med gode oversigter og illustrationer og inden for hvert fokusområde fremhæver Palsgaard udfordringer, risici og fremtidsudsigter, hvilket skaber en god balance og indsigt i det miljø virksomheden opererer i

CSR

Palsgaard er vinder af CSR Prisen 2015  inden for kategorien virksomhed med færre end 2000 medarbejdere med rapporten "Corporate Social Responsibility Report 2014".

Palsgaard vinder prisen for en helstøbt og klar rapport, der giver læseren en god forståelse af virksomhedens arbejde med CSR og ønske om at skabe 'shared value' ud fra de muligheder og risici de ser i værdikæden. Som producent af fødevareingredienser lægger Palsgaard også et naturligt stort fokus på problematikker omkring palmeolie, hvor de har sat sig mål indenfor bæredygtig produktion og har en ambition af om at være frontløber inden for industrien.

Læseren tages i hånden med gode oversigter og illustrationer og inden for hvert fokusområde fremhæver Palsgaard udfordringer, risici og fremtidsudsigter, hvilket skaber en god balance og indsigt i det miljø virksomheden opererer i.  Virksomhedens beskrivelse af corporate governance er vellykket og demonstrer Palsgaards dedikation til CSR som en integreret del af forretningen. Palsgaard  rapporterer efter GRI G4 og rapporten udgør virksomhedens Communication on Progress til FN's Global Compact.