FSR: Pas på overregulering

PressemeddelelseFormand for FSR – danske revisorer, Jens Otto Damgaard, opfordrede i sin tale på revisorernes årsmøde, Revisordøgnet, regeringen til at undgå at overimplementere nye EU-regler for virksomheder af offentlig interesse

FSR - danske revisorerRevision

Der er hundreder af millioner af kroner på spil for danske virksomheder, når politikerne senere på året skal vedtage nye EU-regler for revision af virksomheder af offentlig interesse, de såkaldte PIE-virksomheder (Public Interest Entities).

Danmark har nemlig udvidet definitionen af, hvad der er en virksomhed af offentlig interesse i forhold til EU’s definition og andre EU-lande. Dermed risikerer flere danske virksomheder at blive underlagt en mere byrdefuld lovgivning end deres konkurrenter i andre lande.

Det var et af hovedbudskaberne i Jens Otto Damgaard, formand for FSR – danske revisorers tale ved Revisordøgnet 2015. Formanden fremhævede som eksempel på det absurde i reglerne en lille losseplads i Nordjylland:

"Skovsted Losseplads er et såkaldt fælleskommunalt selskab med under 10 ansatte og en årlig omsætning på ca. 3 mio. kr. Selvom Skovsted Losseplads er et lille foretagende langt ude på den jyske hede, vil den – med de nye EU-regler – kunne blive betragtet på samme måde som en bank eller et stort børsnoteret selskab. Det betyder, at lossepladsen vil få stillet skrappere krav til deres revision og rådgivning, og det vil i sidste ende komme til at koste dem rigtig, rigtig mange penge. Det er helt absurd."

Den danske definition af EU reglerne betyder, at Danmark lige nu har relativt flere såkaldt store selskaber af offentlig interesse end både Tyskland og Sverige. Det fik formanden til at komme med følgende opfordring til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

"Kære minister, Når Folketinget til efteråret skal vedtage det nye regelsæt, så har vi revisorer en kraftig opfordring til dig. Lad nu Danmark benytte sig af den fleksibilitet, der ligger i EU-reglerne - ligesom man har gjort det i Sverige og i Tyskland. Her er en næsten gratis gave, som vil spare virksomhederne for hundreder af millioner af kroner og samtidig give store besparelser til det offentlige. Danmark er EU's duks, når det kommer til at gennemføre ny EU-lovgivning. Den rolle behøver vi ikke at tage på os hver gang," sagde Jens Otto Damgaard.

Digital revolution lurer
Formanden benyttede desuden sin tale til at omtale revisorbranchens udvikling de kommende år. Her lagde han særligt fokus på de ændringer og muligheder, som følger af den stigende digitalisering.

"Dataanalyse kommer til at revolutionere den måde, vi arbejder på. Gennem dataanalyse kan jeg som revisor med det samme kan se, hvor virksomheden tjener penge, og hvor den sætter til. Jeg kan benchmarke virksomhedens nøgletal op mod konkurrenterne, og jeg kan se, hvor virksomheden kan sætte ind med forbedringer. Det skaber en kæmpe værdi for virksomheden, og stiller mig rigtig stærkt i mødet med kunden, sagde Jens Otto Damgaard.

Mange revisorer arbejder ifølge foreningens egne undersøgelser allerede i dag med at omforme information og data til ny viden til deres kunder. Og mange revisorer ser også et stort potentiale i at bruge data til at hjælpe virksomhederne med at styrke deres forretning.

Men det er ikke nok, at mange gør det. Vi skal alle sammen gøre det. Alle bør være klar til at konkurrere i den nye datadrevne virkelighed. Risikoen for, at andre pludselig kan gøre noget hurtigere, bedre eller billigere end os, er reel. Den teknologiske udvikling skaber store forskydninger i erhvervslivet i disse år", påpegede formanden og tilføjede:

"Vi må aldrig lade os lulle i søvn i forvisning om, at det da vist går meget godt. Vi har alle chancer for at skabe os en strålende fremtid, hvis vi ser ændringerne i tide og griber de muligheder, der følger med."