FSR roser skatteinitiativ

PressemeddelelseDet er positivt, at Folketinget nu sætter en stopper for, at SKAT uden retskendelse kan gå ind på folks private grunde, mener FSR - danske revisorer

Skat

Skatteminister Karsten Lauritzen har opbakning fra et flertal i Folketinget til at lukke for SKAT’s mulighed for at gå ind på privat grund. FSR – danske revisorer hilser ændringen velkommen og opfordrer til at SKAT’s mange andre kontrolhjemler ses i sømmene efter samme princip. 

Formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg Bjarne Gimsing siger: 

”Fra revisorernes side vil vi gerne rose Folketinget for at sætte en stopper for, at SKAT uden retskendelse kan gå ind på folks private grunde. Vi har hele tiden ment, at den hjemmel var et skred i retssikkerheden. Og mange almindelige borgere har svært ved at forstå, hvorfor SKAT skal have mere vidtgående beføjelser end politiet. Det forhold bliver der nu endelig rettet op på”.       

Grundlovens § 72 slår fast, at husundersøgelser alene må foretages efter, at man har indhentet en retskendelse, eller når der er undtagelser i en særlov. Disse undtagelser bør begrænses mest muligt – både i antal og i muligheden for at gøre brug af dem. Realiteten er, at SKAT på det her område har mere vidtgående beføjelser, end politiet har, og det er i sig selv betænkeligt.

”Ministeren har sat retssikkerheden og dens grundlæggende principper på dagsordenen. Det er et godt afsæt til at se på Skats kontrolhjemler generelt, for de er efterhånden ganske omfattende og vidtgående. Der har været flere uheldige sager i senere år, og det kan der kun rettes op på, ved at tage borgernes og virksomhedernes retssikkerhed alvorligt”, siger Bjarne Gimsing.   

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147