Godt 200.000 selskaber kan stadig ikke findes i ejerregistret

Pressemeddelelse87 % af de danske selskaber mangler fortsat at indberette til det nye Ejerregister. Sidste frist er 15. juni.

FSR - danske revisorerSMVVirksomhedsret

Den 23. marts havde cirka 32.000 ud af samtlige 245.000 selskaber indberettet oplysninger om ejerforhold til det nye offentlige ejerregister, viser nye tal fra Erhvervsstyrelsen. Sidste frist for at indberette er 15. juni, og på nuværende tidspunkt mangler 87% af selskaberne fortsat at indberette ejerforhold. Dermed er der langt igen, inden alle selskaber har opfyldt pligten til registrere deres ejerforhold.

”Alle danske selskaber skal registreres i Ejerregistret, så det er en pæn stor opgave for virksomhederne at få gjort. Vi mangler altså fortsat over 200.000 selskaber. Konsekvensen af ikke at melde ind i tide kan være en bøde, og det vil være ærgerlige penge at skulle af med”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør, FSR – danske revisorer.

Fra 15. juni 2015 vil Ejerregistret være offentligt, og alle får således adgang til at se selskabernes ejerforhold.

”Mange virksomheder skal her i foråret også aflevere årsregnskab. De kunne jo i samme hug få klaret registreringen i Ejerregistret. Jeg er sikker på, at mange virksomheder i de kommende måneder også får en venlig reminder eller kan få hjælp fra deres revisor, så de får klaret registreringen inden deadline”, siger Tom Vile Jensen.

Registreringspligten gælder for danske aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE). 

Hvor og hvornår skal selskabet registrere ejerforhold?
Indberetning til Det Offentlige Ejerregister kan ske på Virk.dk. Virksomhederne får adgang til registret gennem digital signatur eller medarbejderlogin.

For ’gamle’ selskaber stiftet før 15. december 2014, skal indberetning af ejerforhold eller panteret ske inden den 15. juni 2015.

For ’nye’ selskaber, stiftet efter 15. december 2014, har selskabet 14 dage fra stiftelsesdatoen til at registrere ejere og panthavere. Samme frist gælder ligeledes, hvis der sker ændringer i selskabets ejerforhold eller panthavere efter 15. december 2014.

Fakta - Hvad er Det Offentlige Ejerregister?
Det Offentlige Ejerregister skal medvirke til at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber.
Danske selskaber skal primært indberette ejerskab eller panteret til 5 % eller mere af et selskabs aktier, anparter eller stemmer.
Ud over ejerforholdet, skal aktionærer, der samlet set ejer 5 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerne i selskabet, også registreres.
Der er også en registreringspligt for så vidt angår ihændehaveraktier. Hvis ejeren af ihændehaveraktier samlet set ejer mindre end 5 % af selskabskapitalen eller stemmerne, skal aktionæren selv sørge for at få sig registreret i Ihændehaverregistret, der er en ikke-offentlig del af ejerregistret.  Aktionæren fritages dog for denne registrering, hvis aktierne er i et børsnoteret selskab. 

Har et kapitalselskab ikke modtaget meddelelser om kapitalejere, der besidder betydelige kapitalposter, skal selskabet registrere dette forhold i Erhvervsstyrelsens system.

 

 

 

 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169