Indberetninger til det offentlige er en voksende byrde

PressemeddelelseVirksomhedernes bøvl og besvær med at indberette oplysninger til fx SKAT, Danmarks Statistik eller Erhvervsstyrelsen er taget til de senere år. Der er behov for, at skabe større sammenhæng i mylderet af offentlige indberetningssystemer, og samtidig skal dobbeltindberetninger elimineres, mener FSR – danske revisorer.

SMVFSR - danske revisorer

Selv om der er kommet flere såkaldte ’Nem’ løsninger og andre offentlige digitale services de senere år, er virksomhedernes byrder ved indberetninger til de offentlige myndigheder alligevel steget. Det er vurderingen blandt otte ud af 10 revisorer i en ny survey fra FSR – danske revisorer. Kun to pct. af revisorerne vurderer, at byrderne med at indberette er faldet de seneste fem år. 

Resultatet overrasker Charlotte Jepsen, der er administrerende direktør i FSR – danske revisorer:

”Med tanke på de mange nye offentlige digitale indberetningsløsninger, som stilles til rådighed for virksomhederne, er det meget overraskende, at byrderne ikke ser ud til at være faldet. Vores indtryk er, at virksomhederne oplever, at de enkelte myndigheder konstant søsætter nye systemer. Det skaber forvirring. Derfor ender de mange nye systemer paradoksalt nok med at øge de byrder, de var tænkt til at sænke. Hvis virksomhederne skal have reelle byrdelettelser, er der behov for at få de eksisterende it-løsninger fx på skatteområdet til at fungere optimalt i stedet for hele tiden at starte nye tiltag”, siger Charlotte Jepsen.       

Figur 1: Oplever du generelt, at de samlede administrative byrder i forbindelse med indberetninger til det offentlige har været stigende eller faldende de seneste fem år? (n=177)

Blandt de forskellige offentlige myndigheder, som virksomhederne skal indberette til, vurderer to ud af tre revisorer i undersøgelsen, at det netop er SKAT, der udgør den største administrative byrde for SMV-virksomhederne. Til sammenligning vurderer godt halvdelen, at indberetninger til Danmarks Statistik er blandt de mest byrdefulde. Også indberetninger til NemRefusion og Erhvervsstyrelsen opleves som forholdsvis byrdefulde for SMV-virksomhederne.

Stop for dobbeltindberetninger
Når virksomhederne skal indberette til det offentlige, sker det ofte, at samme data skal indberettes flere gange til forskellige myndigheder, såkaldte dobbeltindberetninger. Et typisk eksempel på en dobbeltindberetning er, når størstedelen af selskaberne i Danmark skal indberette oplysninger til SKAT i deres selskabsselvangivelse, oplysninger som allerede fremgår af det årsregnskab, de har udarbejdet og indberettet til Erhvervsstyrelsen.

Figur 2: Vurderer du, at der sker dobbeltindberetninger til de offentlige myndigheder – dvs. samme data indberettes flere gange til forskellige myndigheder? (n=171)

Hver femte revisor svarer, at dobbeltindberetninger finder sted i betydeligt omfang. Kun én pct. af revisorerne vurderer, at der slet ikke sker dobbeltindberetninger til de offentlige myndigheder.

”Det er voldsomt og unødigt belastende for virksomhederne, når de skal indberette de samme oplysninger til flere forskellige offentlige myndigheder. Vi skriver 2015, og det må være muligt med den teknologi, vi har til rådighed i dag at skabe systemer, der sikrer, at oplysninger til det offentlige kun skal indtastes ét sted. Det er på tide at sætte en stopper for dobbeltindberetningerne”, siger Charlotte Jepsen, og tilføjer:

”Et sted at starte kunne være ved at sikre, at de oplysninger, som fremgår af årsregnskabet, automatisk indsættes i selskabsselvangivelsen, så virksomhederne ikke skal indberette disse oplysninger to gange.”

Læs hele surveyen:

 

 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147