Jobtabet ved konkurser styrtdykker i industrien

PressemeddelelseDet samlede jobtab ved konkurser er halveret siden 2010. Industrien er en af de brancher, som har reduceret jobtabet mest, mens landbruget er en af to brancher, der som de eneste har oplevet en stigning i antallet af tabte jobs ved konkurser siden 2010.

FSR - danske revisorerSMV

1.199 jobs gik tabt ved konkurser i industrien i 2014. Det er næsten 2.000 færre tabte jobs på grund af konkurser i forhold til 2013. Det samme billede tegner sig i bygge- og anlægs-sektoren, hvor jobtabet ved konkurser blev reduceret med 1.600 fra 2013 til 2014. Det viser en ny analyse fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

På tværs af alle brancher er antallet af tabte jobs ved konkurser faldet med næsten en tredjedel fra 2013 til 2014. Og på længere sigt er jobtabet ved konkurser halveret i forhold til 2010.

”Det er sjældent, at konkurser bringer gode nyheder, men i dette tilfælde er det svært at udlægge tallene anderledes. Vi kan se, at både antallet af konkurser og jobtabet er faldet kraftigt over de seneste år, og det peger på, at dansk erhvervsliv stille og roligt har formået at arbejde sig ud af krisen. Det er særligt værd at bemærke, at en branche som industrien, hvor virksomhederne ofte er større og en konkurs derfor resulterer i et større jobtab, er inde i en særdeles positiv udvikling,” siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer.

Direktør i eStatistik, Kent Nielsen, hæfter sig særligt ved udviklingen i de videntunge serviceerhverv:

”Tallene viser, at Information og kommunikation og Videnservice stort set er uden jobtab ved konkurser. Selvom det er brancher med høj iværksætteraktivitet og stor jobskabelse i de nye virksomheder, så er de potentielt sårbare virksomheder levedygtige,” siger Kent Nielsen.

Landbruget og Operationel service i modgang
Landbruget og Offentlig administration, undervisning og sundhed er de eneste to brancher, der siden 2010 har oplevet en vækst i jobtabet ved konkurser. Over hele perioden er antallet af tabte jobs i landbruget steget med 90%.

På kort sigt er Operationel service som blandt andet tæller rejsebureauer, vikarbureauer og rengøring den branche, som med en stigning på 71%, har oplevet værste udvikling i konkurstabte jobs fra 2013 til 2014.

Læs hele analysen her:

Kontaktinformation:
Kent Nielsen, Direktør | PhD
kni@eStatistik.dk - 24 48 28 10
www.eStatistik.dk

Tom Vile Jensen, Erhvervspolitisk direktør
tvj@fsr.dk - 4193 3151

 

Tabel 5: Antal årsværk i konkursramte virksomheder opgjort på brancher, 2010-2014 og 2013-2014

 

Antal Jobtab

Udvikling

2010

2013

2014

2010-2014

2013-2014

Alle brancher

20.527

14.814

10.551

-49%

-29%

Landbrug, skovbrug og fiskeri

139

272

265

90%

-2%

Industri mv.

4.082

3.215

1.199

-71%

-63%

Bygge og anlæg

4.653

3.602

1.997

-57%

-45%

Handel med biler og motorcykler

345

397

287

-17%

-28%

Engroshandel

1.221

938

952

-22%

1%

Detailhandel

1.776

1.223

938

-47%

-23%

Transport

1.556

869

780

-50%

-10%

Hoteller og restauranter

953

747

821

-14%

10%

Information og kommunikation

702

601

278

-60%

-54%

Finansiering og forsikring

380

367

55

-85%

-85%

Ejendomshandel og udlejning

165

131

90

-45%

-31%

Videnservice

1.396

634

253

-82%

-60%

Operationel service mv.

2.131

1.028

1.754

-18%

71%

Offentlig administration, undervisning og sundhed

457

530

712

56%

34%

Kultur, fritid og anden service

474

259

168

-65%

-35%

Uoplyst aktivitet

100

4

3

-97%

-27%

Kilde: Beregninger af eStatistik – baseret på specialkørsel fra Danmarks Statistik
* Antal fuldtidsansatte er beregnet som det gennemsnitlige antal fuldtidsstillinger i de konkursramte virksomheder året før konkursen. Data er baseret på eIndkomst.