Langt til de reelle lempelser i forslag til ny regnskabslov

PressemeddelelseNy årsregnskabslov skal spare danske virksomheder for 300 millioner kroner. FSR – danske revisorer vurderer, at forslaget i værste fald kan ende med yderligere omkostninger for virksomhederne.

RegnskabFSR - danske revisorer

”Forslaget vurderes at medføre faktiske erhvervsøkonomiske lettelser på ca. 300 mio. kr. årligt,” sådan  udlægges bundlinjen i det lovforslag til en ny regnskabslov, som Erhvervs- og Vækstministeren fremsatte i slutningen af januar.
De økonomiske lettelser i lovforslaget fremkommer primært ved, at man i lovforslaget lægger op til at reducere den information, virksomhederne har pligt til at give i deres årsregnskaber – og netop den tilgang til at skabe besparelser er FSR – danske revisorer bekymrede for.

”Det er vores vurdering, at de reelle lempelser, der ligger i forslaget, er meget begrænsede. Flere analyser viser, at når oplysninger fjernes fra regnskabet, så forlanger virksomhedernes samhandelspartnere – fx banker og leverandører at få disse oplysninger på anden vis. Det betyder, at virksomhederne risikerer at skulle levere en række ekstra rapporteringer i bytte for de oplysninger, som ikke fremgår af årsregnskabet,” siger adm. direktør hos FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen og uddyber:

”Samlet set betyder det, at de 300 millioner risikerer at være rene matador-penge. I praksis kan lovforslaget efter vores overbevisning og med støtte i blandt andet regeringens egne analyser i stedet ende med at påføre især de mindste virksomheder flere byrder – og udgifterne til de byrder skal betales med rigtige penge.”

Lovforslaget, der skal til 1. behandling i næste uge, lægger blandt andet op til at indføre særregler for de mindre virksomheder, hvilket betyder, at cirka 80.000 selskaber kan udarbejde et årsregnskab med færre informationer. Samtidig foreslås det at hæve størrelsesgrænsen for små og mellemstore virksomheder således, at en del virksomheder ”rykker ned” i regnskabsklasse og derfor kan have færre informationer i årsregnskabet.

Varedeklarationen forsvinder
Som en del af reglerne for de mindre virksomheder lægger regeringen op til, at ”anvendt regnskabspraksis” ikke længere skal være en del af årsregnskabet. Det forslag er FSR – danske revisorer meget kritiske overfor.

”Anvendt regnskabspraksis er varedeklarationen på regnskabet. Her skriver virksomheden, hvilken regnemetode der ligger bag værdierne i regnskabet. Fjerner du anvendt regnskabspraksis, svarer det til, at få en regning uden at vide, om beløbet er i kroner, euro eller pund. At afsnittet ikke længere skal indsættes i årsrapporten kan måske give en lempelse, men det betyder også, at regnskabets forståelighed hos regnskabsbrugerne reduceres betydeligt,” siger Charlotte Jepsen og uddyber:

”I mange tilfælde er anvendt regnskabspraksis en standardtekst, og det tager ikke mange sekunder at kopiere den ind i regnskabet. Hvis man fra politisk hold ønsker at fjerne denne øvelse, har vi foreslået, at man udarbejder en ”standard anvendt regnskabspraksis”, og så skal virksomhederne kun oplyse, hvis de afgiver fra standarden.”

Positive takter i lovforslaget
Der er også flere positive elementer i lovforslaget. FSR – danske revisorer ser eksempelvis meget positivt på den del af lovforslaget, der vil gøre danske virksomheders årsregnskaber mere sammenlignelige med de udenlandske konkurrenter.

”Vi vurderer, at det vil styrke virksomhedernes samhandel og konkurrenceevne, når danske virksomheder kan udarbejde årsregnskaber efter de internationale standarder, og virksomhederne vil bedre kunne tiltrække kapital,” siger Charlotte Jepsen.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169