Lovprogram: Mest mulig dansk fleksibilitet i EU-regler

PressemeddelelseFolketinget skal i den nye samling implementere en række nye skærpede bestemmelser, der regulerer forholdet mellem virksomhederne og deres revisorer. Reglerne giver en samlet regning til dansk erhvervsliv på 540 millioner kroner. FSR - danske revisorer advarer mod overregulering og opfordrer til en fleksibel implementering for at sikre konkurrencekraft og omkostningsminimering for de danske virksomheder.

RevisionFSR - danske revisorer

Første tirsdag i oktober er ensbetydende med Folketingets åbning og præsentationen af Regeringens katalog over de lovændringer, man ønsker at indføre i det kommende Folketingsår.

FSR – danske revisorer hæfter sig særligt ved den kommende ændring af revisorlovgivningen, der skal implementere EU’s ajourførte 8. direktiv samt valgmulighederne i den nye forordning om revision af virksomheder af interesse for offentligheden i dansk lovgivning.

Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer:

”Regeringens syn på erhvervslivet afspejler et generelt ønske om at skabe et stærkt og konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv, som ikke er tynget af unødige byrder. Her vil vi gerne rose regeringen for at være fokuseret på at undgå overimplementering af EU-regler. Vores beregninger viser, at de nye regler samlet set vil koste dansk erhvervsliv i størrelsesordenen 540 mio. kr.”

”De nye skærpede regler er kun tiltænkt – og kan kun begrundes – for børsnoterede selskaber, kreditinstitutter og forsikringsselskaber. Derfor bør den danske lovgivning begrænses til kun at omfatte disse selskabstyper. Og ikke lade statslige aktieselskaber, større ikke-børsnoterede selskaber, kommuner, regioner og kommunale fællesskaber være omfattet, som det vil ske, hvis regering og Folketing ikke gør noget aktivt.

Det ligger uden for formålet med EU-reglerne at lade dem gælde disse virksomhedstyper, og vi mener, at det er unødig overregulering at bebyrde dem med ekstrakrav og byrder. Især i lyset af, at virksomhederne i forvejen er underlagt særlovgivning, som beskytter offentlighedens interesser. Men også i lyset af, at ingen af vores nabolande påtænker at gå længere, end EU kræver.”

”Hvis færre byrder på erhvervslivet og konkurrencekraft er målet for regeringen, så er det uholdbart, at fortsætte med danske særregler,” slutter Charlotte Jepsen og henviser til regeringens målsætning om at lave nabotjek af lovgivningen.

FSR – danske revisorer redegør i dag for disse synspunkter på et møde med Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen.
 

Mere information

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169