Ny årsregnskabslov skal tilgodese virksomhedernes behov for finansiel information

PressemeddelelseNy årsregnskabslov fastholder fornuftigt informationsniveau i de danske regnskaber. Indførsel af særregler for de mindste virksomheder kan dog udvande værdien af regnskabsdata, vurderer FSR – danske revisorer.

FSR - danske revisorerRegnskab

Folketinget har i dag vedtaget en ny årsregnskabslov. FSR – danske revisorer hæfter sig ved, at lovforslaget som udgangspunkt betyder, at danske årsregnskaber vil fastholde et fornuftigt vidensniveau til gavn for det samlede erhvervsliv, der efterspørger data om udviklingen blandt fx kunder og konkurrenter.

”Regeringens egne undersøgelser viser, at årsregnskaberne er den vigtigste vej til viden om de danske selskaber for banker, samarbejdspartnere og analytikere. Derfor er det positivt, at den ny lov fortsat sikrer et fornuftigt niveau af viden i årsregnskaberne, således at muligheden for at danne sig et overblik over selskabernes økonomi ikke udvandes. Muligheden for at få det overblik var en af grundene til, at regeringen frikøbte regnskaberne i december, og at regnskaberne bruges aktivt ses ved, at antallet af downloads siden frikøbet er femdoblet”, siger erhvervspolitisk direktør hos FSR - danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Vigtigheden af informative årsregnskaber
Den ny årsregnskabslov implementerer EU’s regnskabsdirektiv, der åbnede op for at fjerne en lang række informationer fra særligt de mindste selskabers regnskaber.

”Under lovgivningsprocessen har både erhvervsorganisationer, banker og universiteter påpeget vigtigheden af ordentlige og informative årsregnskaber. Hovedbudskabet var, at der ikke er plads til yderligere forringelser i de danske årsregnskaber fremadrettet. Dette har politikerne anerkendt,” siger Tom Vile Jensen.

Mikro-regime fjerner regnskabets varedeklaration
Den ny årsregnskabslov medfører dog nogle forringelser, der udvander de informationer, som årsregnskaberne skal indeholde.

”Vi havde gerne set, at Folketinget helt havde undladt at forringe oplysningsniveauet for de mindre virksomheder. Forringelsen betyder eksempelvis, at de mindste virksomheder ikke længere skal oplyse om anvendt regnskabspraksis. Regnskabspraksis er reelt set varedeklarationen på regnskabet, da den fortæller, hvordan man har beregnet tallene i regnskabet. Det er altså vigtige informationer, som risikerer at forsvinde fra regnskaberne,” siger Tom Vile Jensen og uddyber:

”Vores forventning er dog, at de fleste virksomheder alligevel vil oplyse dette, fordi fx banken vil forlange det til deres kreditgivning. Men mangler oplysningen, så risikerer netop de små virksomheder, at rende panden mod muren, når de vil låne,” siger Tom Vile Jensen.

Se også:

Få overblik (for medlemmer af FSR – danske revisorer)

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169
 • Jan Brødsgaard

  Fagkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1060