Revisorer: Potentialet i data er langt fra opnået

PressemeddelelseDe danske virksomheder har taget hul på digitaliseringen og sætter interne data i system, men virksomhederne er fortsat et langt stykke fra at udnyttet hele potentiale ved brug af data, viser ny survey fra FSR – danske revisorer.

AnalyseSMV

De danske virksomheder ser fortsat ind i et uudnyttet potentiale for at løfte deres forretning ved brug af data. Otte ud af 10 revisorer vurderer, at virksomhederne kun i begrænset omfang udnytter den værdi, der ligger i systematisk brug af data, viser en survey fra FSR – danske revisorer.

Når det kommer til, hvilke data, der har størst værdi for virksomhederne, peger revisorerne på virksomhedens interne data.

”Det er en vigtig pointe, at arbejdet med data ikke behøver starte med gigantiske ”big data”-projekter. Det starter i første omgang med at skabe mere værdi af det, man allerede har. Af naturlige årsager har virksomhederne fuld adgang til deres interne data, så lidt kækt sagt handler det bare om at komme i gang. De første skridt handler om, at tænke stort og starte småt. Find et enkelt – og overskueligt – område, hvor virksomheden får værdi ud af at have bedre data, og sæt det i system,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Andenpladsen på revisorernes liste over, hvilke data der har mest værdi, går til ”regnskaber fra andre virksomheder”. Historisk har det kostet penge at hente regnskaber fra kunder og konkurrenter ned fra de offentlige databaser, men for mindre end et år siden blev det gratis at hente alle regnskaber fra Virk Data via www.cvr.dk.

”Det åbner nye muligheder for virksomhederne, og nu handler det om at vise, hvordan virksomhederne kan skabe forretningsmæssig værdi af de data,” siger Tom Vile Jensen.

Revisorbranchen forventer disruption

Disruption:
Den teknologiske udvikling resulterer i store forskydninger i erhvervslivet.
Virksomheders forretningsmodeller kan blive forældede hurtigere end nogensinde før, hvis en virksomhed selv eller nye spillere byder ind med nye koncepter.
Udviklingen, når ny teknologi over tid erstatter velkendte forretningsmodeller, er ofte beskrevet som ”disruption”.
Sammen med eksempelvis bankerne er revisorbranchen blandt de brancher som gennem længst tid har arbejdet med data i form af bogføring og regnskaber.

Data og validering af data er en grundsten i revisorbranchens arbejde og dialog med dens kunder.
Her åbner den teknologiske udvikling for nye muligheder. For revisorbranchen betyder digitaliseringen, at revisorerne i højere grad end det øvrige erhvervsliv forventer at få nye konkurrenter på deres hjemmemarked de kommende år, viser surveyen.
Omvendt gearer revisorer også i højere grad end det øvrige erhvervsliv op til, at benytte de nye muligheder til at bevæge sig selv ind på nye markeder, viser data fra FSR –survey og Dansk Erhverv.

”Det er interessant, at revisorerne i højere grad end det øvrige erhvervsliv forventer både at blive disrupted og samtidig disrupte andre brancher. Vi har allerede set de første skridt i denne proces, da flere revisionshuse har styrket deres kompetencer væsentligt på teknologi-området,” siger Tom Vile Jensen og tilføjer:

”Revisorerne har fagligheden på det økonomiske område. Forståelsen for sammenhængen i økonomiske data er centrale for at skabe værdi. Her har revisor det fundament, der giver et forspring, når branchen skal imødegå konkurrencen fra de nye spillere, som digitaliseringen medbringer. Economist har brugt udtrykket ”Head in the cloud. Feet on the ground”. Data er intet værd uden sammenhæng til forretningen, og den sammenhæng skal revisor skal skabe,” siger Tom Vile Jensen.
 

Læs undersøgelserne:

Fakta: Disruption i revisorbranchen
I foråret stillede Dansk Erhverv deres medlemmer en række spørgsmål omkring disruption. FSR – danske revisorer har i august stillet de samme spørgsmål til deres medlemmer med det formål at sammenligne forventningerne til disruption i revisorbranchen med forventningerne hos Dansk Erhvervs-medlemmer, som repræsenterer erhvervslivet generelt.

Hovedresultater:
74% af revisorerne forventer, at nye konkurrenter vil bevæge sig ind på deres marked de kommende år.
68% af Dansk Erhvervs medlemmer forventer det samme.

Kilde: Dansk erhverv, april 2015 (n=207) & FSR – survey, august 2015 (n=146)

 

63% af revisorerne forventer, at de vil bevæge sig ind på nye markeder de kommende år.
53% af dansk erhvervsmedlemmer forventer det samme.

Kilde: Dansk erhverv, april 2015 (n=207) & FSR – survey, august 2015 (n=146)