Revisorerne: Her ligger kimen til vækst

PressemeddelelseFSR – danske revisorer har spurgt sine medlemmer, som giver konkrete anvisninger på, hvordan den ny regering kan sætte gang i væksten. En handlingsplan, så det bliver lettere for især de mindre virksomheder at skaffe finansiering og investere i udvikling og nye arbejdspladser er det fokusområde, som hovedparten af revisorerne peger på som driver for ny vækst

FSR - danske revisorer

En ny regering bør have fokus på at lette finansieringen i virksomhederne og nedbringe de administrative byrder, hvis den skal styrke væksten blandt virksomhederne de næste 6-12 måneder. Det er vurderingen blandt 248 godkendte revisorer i en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer. To ud af tre revisorer i undersøgelsen peger på lettere adgang til finansiering, som det vigtigste fokus område for en ny regering for at styrke væksten på kort sigt. 53 pct. peger på, at en ny regering skal mindske de administrative byrder for at styrke væksten. Administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen har følgende kommentar til resultatet.

”Finansiering er fortsat et stort problem for vores nystartede og mindste virksomheder. Uden adgang til risikovillig kapital kan virksomhederne ikke komme i gang med at skabe vækst og arbejdspladser. Det, og så at nedbringe de offentlige byrder i erhvervslivet skal den ny regering have for øje, når den om kort tid træder til”, siger Charlotte Jepsen.

Brug skattelovgivningen som vækstdriver
Revisorerne er desuden blevet spurgt om skattelovgivningen kan bruges som vækstdriver. Og noget tyder på, at her er et stort potentiale. Ni ud af 10 revisorer vurderer således, at skattelovgivningen med fordel kan benyttes aktivt til at skabe vækst og øge investeringslysten i virksomhederne.  

Blandt de revisorer, som er enige i at skattelovgivningen kan bruges til at skabe vækst og investeringer, peger syv ud af 10 revisorer på muligheden for at indføre skattemæssige straksafskrivninger på investeringer, som det middel der kan få virksomhederne til at foretage flere investeringer. Også en sænkelse af personskatterne og en ny BoligJobordning vurderes at kunne øge investeringslysten.

”Uden nye investeringer, ingen vækst. Vi har derfor længe argumenteret for, at straksafskrivninger er et godt værktøj til at øge investeringerne i virksomhederne. Med den nuværende lovgivning afskrives investeringer over flere år. Med en straksafskrivning vil virksomheden få mulighed for at trække hele investeringen fra det første år. Det vil frigøre ekstra midler med det samme, som så kan bruges på at udvikle forretningen”, siger Charlotte Jepsen.

Investeringer i kvalificeret arbejdskraft
Ud over straksafskrivninger peger revisorerne også på en sænkelse af personskatten, som et værktøj, der potentielt kan øge virksomhedernes investeringslyst. Fire ud af 10 revisorer vurderer, at en sænkelse af personskatterne kan motiverer virksomhederne til at investere:

”Det er formentlig et udtryk for, at vores medlemmer via revisionen har set virksomhedernes udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Også i revisorbranchen, som er people-business, oplever vi, at det begynder at stramme til. Og med de prognoser for arbejdsstyrken, der ligger, ser både revisorerne og resten af arbejdsmarkedet ind i store udfordringer i fremtiden”, siger Charlotte Jepsen.

Læs hele undersøgelsen her 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147